Nyhetsartikkel

Kan riktig tarmflora forebygge angst?

Temaside om Korona

Forstår ikke mekanismene fullt ut

Det er altså fortsatt uklart om endringer i bakteriefloraen i tarmen er et resultat av sykdom, årsak til sykdom, eller begge deler.

Til tross for at det etterhvert finnes flere studier om tarm-hjerne-aksen, forstår vi fortsatt ikke fullt ut mekanismene som fører til endringer i tarmfloraen, eller forholdet mellom disse endringene og nevrologiske effekter som er forbundet med disse.

Kilder

Referanser

  1. IBS Research Update - The Brain Gut Axis www.ibsresearchupdate.org
  2. Stress, Anxiety, and Irritable Bowel Syndrome (IBS) - WebMD www.webmd.com
  3. Vianna EP, Tranel D. Gastric myoelectrical activity as an index of emotional arousal. Int. J Psychophysiol. 2006; 61: 70-6.
  4. Foster JA, McVey Neufeld KA.. Gut-brain axis: how the microbiome influences anxiety and depression.. Trends Neurosci. 2013. www.sciencedirect.com
  5. Kinsinger SW. Cognitive-behavioral therapy for patients with irritable bowel syndrome: current insights. Psychol Res Behav Manag 2017; 10: 231-237. www.ncbi.nlm.nih.gov
  6. Zhu X, Han Y, Du J, Liu R, Jin K, Yi W. Microbiota-gut-brain axis and the central nervous system. Oncotarget 2017; 8 (32): 53829-53838. www.ncbi.nlm.nih.gov
  7. Fuente-Nunez C, Meneguetti BT, Franco OL, Lu TK. Neuromicrobiology: How Microbes Influence the Brain. ACS Chem. Neurosci. 2018; 9 (2): 141-150. pubs.acs.org
  8. Liu L, Zhu G. Gut–Brain Axis and Mood Disorder. Front Psychiatry 2018. www.ncbi.nlm.nih.gov
Forrige side