Nyhetsartikkel

Mangel på søvn øker risikoen for angst

Barn som opplever mangel på søvn har større risiko for å utvikle depresjon og angst senere i livet.

Temaside om Korona
Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Dette ifølge en studie som ble finansiert av National Institute of Mental Health i USA.1

Studien hadde som formål å undersøke hvordan utilstrekkelig søvnmengde i barndommen skaper forhøyet risiko for emosjonelle lidelser senere i livet.

Fikk mindre glede av positive opplevelser

Forfatterne fokuserte på barndommen fordi søvnvaner og søvnmønstre, i likhet med angst og depresjon, utvikles tidlig i livet og vedvarer. De identifiserte ulike emosjonelle prosesser som, når de blir forstyrret av dårlig søvn, gjør barn sårbare for å utvikle angst og depresjon. For å fastslå disse kognitive, atferds- og psykologiske mønstrene av emosjonell risiko, har de midlertidig begrenset søvn hos 50 barn i alderen syv til elleve år.

Funnene deres viser at utilstrekkelige søvnmengde ikke bare påvirker barns helse ved å føre til flere negative følelser, men også ved å endre positive opplevelser. Etter bare to netter med dårlig/lite søvn, fikk barna mindre glede av positive hendelser, de reagerte mindre på dem, og hadde lavere sannsynlighet for å huske detaljer om disse opplevelsene senere. Når de hadde sovet nok, var de negative emosjonelle effektene mindre tydelige.

En vesentlig del av helsen

Illustrasjonsfoto: Colourbox
Illustrasjonsfoto: Colourbox

Forfatterne påpeker at gode søvnvaner er viktig for barns helse og velvære. Dersom barnet til stadighet opplever å få for lite søvn, kan dette til slutt føre til depresjon, angst og andre emosjonelle problemer. Foreldre må derfor se på søvn som en vesentlig del av helsen, på samme måte som ernæring, tannhygiene og fysisk aktivitet. Dersom barnet ditt har problemer med å stå opp om morgenen, eller er søvnig gjennom dagen, har de sannsynligvis ikke sovet nok. Det kan være på grunn av at de legger seg for sent, at de ikke opplever god søvnkvalitet, eller har et uregelmessig søvnmønster.

Forfattene forklarer at det å undersøke forbindelsen mellom søvnforstyrrelser og dårlig tilpassede følelsesmessige prosesser i barndommen er viktig, fordi det er da søvn og reguleringssystemer utvikles. Det økte søvnbehovet og stor påvirkning av hjernen i barndommen antyder at dette kan være et kritisk vindu med mulighet for tidlig inngrep.

Gir dårligere livskvalitet

I en artikkel som forfatterne av studien nylig publiserte i tidsskriftet Sleep Medicine Reviews, har de gjennomgått vitenskaplig litteratur om søvn og følelsesregulering, delvis for å informere om metoden bak studien om barn og søvn. Denne artikkelen gir holdepunkter for at det er mindre sannsynlig at personer oppsøker positive og givende opplevelser uten tilstrekkelig søvn, dersom dette krever en innsats - som sosiale aktiviteter og fritidsaktiviteter. Over tid kan disse atferdsendringene øke risikoen for depresjon, og generelt føre til dårligere livskvalitet.

Kilder

Referanser

  1. Lack of sleep increases a child's risk for emotional disorders later : University of Housten, EurekAlert www.eurekalert.org