Nyhetsartikkel

Mer følsom enn de fleste?

Blir du uvel av å være i et rom hvor et annet menneske er veldig sint - selv om dette ikke angår deg? Gråter du over avisreportasjer om triste hendelser, og lar dette plage deg i lang tid? Kanskje er du en høysensitiv person.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Da blir du kanskje også lett rørt, sterkt beveget av å høre på vakker musikk, av kunst, og av vakre ting du finner i omgivelsene dine - som et uventet smil, frosne snøfnugg mot vindusruten, eller en vakker sommerfugl.

Først og fremst: Å være høysensitiv er ingen sykdom, det er et personlighetstrekk som finnes hos 15-20 prosent av oss, og det gjelder like mange kvinner og menn. Mange tror at det å være høysensitiv, og det å være introvert, er to sider av samme sak, men det stemmer ikke: Omtrent 30 prosent av høysensitive er ekstroverter.

Høysensitivitet er ikke noe nytt fenomen.

Blir lett såret, og tar sjelden sjanser

Det er vist at svært mange kreative personer er høysensitive, oppfatter kulturelle strømninger lenge før det er åpenbart for folk flest, og de er istand til å ta inn over seg rikdommen i små ting, som mange ofte går glipp av. Andre kan være særlig følsomme overfor dyr, og hvordan de blir behandlet. Noen har lett for å bli såret og får stadig beskjed om at de må bli tøffere. De vurderer ofte risiko nøye, og de tar sjelden sjanser hvis det er knyttet mye risiko til det. Det er også typisk å gruble mye over konsekvenser - "Hva ville skje om alle gjorde akkurat det?"

Høysensitive mennesker har ofte et komplekst indre liv, og de trenger tid til å fordøye den konstante flommen av inntrykk. Det ser også ut til å være et personlighetstrekk som er der fra fødselen av. Mange høysensitive barn kan bli oppfattet som sjenerte eller tilbaketrukne, og som spedbarn er de gjerne mer skvetne, og blir lettere opphisset og fortvilet.

Trenger tid til å sortere

følsom2.jpg

Et av de mest synlige trekkene ved en høysensitiv person, er at de er svært emosjonelle - noe som blant annet innebærer at man lett tar til tårene. De fornemmer og tar til seg humøret til andre i en slik grad at en opprørt person, selv en fremmed, kan føre til at de selv blir urolige eller føler seg beklemt. De er også mer oppmerksomme på det underliggende i en situasjon, enn de som ikke har dette trekket. I tillegg er man mer var for kløende stoff, høye lyder eller sterkt lys. For å fordøye alle inntrykkene som virker så sterkt, trenger de ofte mye tid for seg selv - for å sortere opplevelser og inntrykk.

Den ekstreme følsomheten til alle situasjoner, gjør høysensitive personer mer utsatte for angst og depresjoner. Personlighetstrekket er forbundet med nevrotisisme. Det ser også ut til at høysensitive oftere blir rammet av migrene, irritabel tarm, kronisk utmattelsessyndrom, allergi og fibromyalgi. Studier har funnet en sammenheng mellom nivå av selvopplevd belastning eller stress, graden av følsomhet for sanseinntrykk og fysiske symptomer. Resultatene tyder på at slik følsomhet er knyttet til stressnivå og symptomer på dårlig helse.

Fire trekk alle høysensitive har:

Dr. Elaine Aron er psykolog og forfatter av boken "The highly sensitive person", som ble utgitt i 1996 og har solgt mer enn en million eksemplarer. I en nyere bok Aron har skrevet om høysensitivitet, boken "Psychotherapy and the highly sensitive person" beskriver Aron fire trekk alle høysensitive har til felles. Disse er:

 • Grundig gjennomtenkning: Dette innebærer blant annet at de ofte bruker lang tid på å ta avgjørelser, men ofte tar gode avgjørelser. At de ofte har gode ideer, og tenker mye på hvilken retning verden går i, og har innsikt og en følelse av langtidskonsekvenser.
 • Overstimulering: Høysensitive personer kan for eksempel oppleve overstimulering og utbrenthet på grunn av stor informasjonsstrøm. De avstår ofte fra selv hyggelige aktiviteter for å ta vare på seg selv. De trenger ofte mer søvn og hvile enn familie og venner.
 • Emosjonelle reaksjoner og empati: De blir lettere rørt og gråter. Blir ofte mer stresset av voldelige TV-serier og filmer, av urettferdighet, mobbing, sosial urettferdighet eller forstyrrende hendelser.
 • Følsomhet for spissfindigheter: Merker små endringer som andre ikke ser, som at noen ser sliten ut, endringer i et rom, små blomster og dyr. Er mer oppmerksomme enn andre på lyder, smak eller lukt. Merker hva som må endres i et miljø, for at andre skal føle seg mer komfortable.

Kreative, arbeidssomme og samvittighetsfulle

I et blogginnlegg i Bergens Tidende, skriver Trude Sletteland ved Impulssenteret i Bergen blant annet dette om tilstanden: "Man blir gjerne lettere både oppstemt og nedstemt, kan ha lettere for å få seg en psykisk knekk, eller bli handlingslammet. Men de er ikke dermed syke. De trenger bare redskap til å håndtere det."

Høysensitive mennesker er også kreative, nysgjerrige, arbeidsomme, ekstremt samvittighetsfulle og medfølende. De har ofte stor respekt for natur, musikk og kunst, er svært intuitive, og legger ofte merke til ting som andre ikke ser. Å være ekstra følsom, inkluderer også positive følelser - som lykke, glede og oppstemthet.

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

 1. Psychology Today, august 2011: Sense and Sensitivity, Andrea Bartz
 2. Benham G. The highly sensitive person: Stress and physical symptoms reports. Personality and Individual Differences 2006.
 3. Foreningen for høysensitive www.hsperson.no
 4. The Highly Sensitive Person In Love with Elaine Aron - MedicineNet.com www.medicinenet.com
 5. Det er positivt å være følsom - Trude Sletteland, Impulssenteret blogg.bt.no
 6. Ueno Y, Takahashi A, Oshio A. Relationship between sensory-processing sensitivity and age in a large cross-sectional Japanese sample. Heliyon 2019. www.ncbi.nlm.nih.gov
 7. Dr. Elaine Aron: FAQs: The highly sensitive person hsperson.com