Intervju

Metakognitiv terapi - mindre overtenking

Holder kurs

Nordahl driver opplæring i metakognitiv terapi blant leger og psykologer. Sammen med en kollega Adrian Wells fra Manchester, holder han kurs i flere land.

Det har fått en god og stor interesse de siste 10 årene.

- Metakognitiv terapi har kortere behandlingstid og har bedre effekt enn de mest etablerte behandlingene som anbefales i retningslinjene. Generalisert angst er et langvarig problem. Man kan slite med det i 30 år, og i dag ser vi at etter 8-10 sesjoner med MCT kan de aller fleste bli kvitt det. Verden går fremover, sier han.

 

Forrige side