Nyhetsartikkel

Mindfulness kan fungere like godt som medisiner for å forebygge depresjon

Som behandlingsform kan mindfulness virke like godt som antidepressiver.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Mindfulness-basert kognitiv terapi kan være like bra som medisiner til å forhindre tilbakefall etter depresjoner.

Som behandlingsform virker mindfulness like godt som antidepressiver. Det hevder en britisk undersøkelse publisert i The Lancet.

Studien involverte 424 britiske voksne som ønsket enten å prøve medisiner eller terapi. Alle hadde en diagnose med tilbakevendende depressiv lidelse, hadde tre eller flere tidligere depressive episoder, og tok antidepressiva for å hindre ytterligere tilbakefall.

Gruppen ble tilfeldig delt inn i to grupper. Dette var altså en enkeltblindet randomisert kontrollert studie som sammenlignet mindfulness-basert kognitiv (MBCT) terapi med antidepressiv behandling for å hindre tilbakefall av depresjon.

Les også: Symptomer og tegn på depresjon

Vedlikeholdsbehandling

Mindfulness oversettes til norsk med oppmerksomt nærvær. Det å ikke la seg rive med av negative tanker og følelser og la være å dømme sine egne tanker, er noen av ideene bak mindfulness.

Mindfulness-basert kognitiv terapi (MBCT) er blitt utviklet fra mindfulnessteknikker, kombinert med kognitiv atferdsterapi, spesielt for å prøve å hjelpe folk som har tilbakevendende depresjoner. Målet er å lære pasientene ferdigheter til å gjenkjenne og å svare konstruktivt til tanker og følelser knyttet til tilbakefall, og dermed hindre en nedadgående spiral inn i en depresjon.

De som kom i terapi-gruppen, sluttet med medisinene og hadde åtte gruppetimer pluss daglig hjemmetrening. De hadde også fire oppfølgingsøkter i løpet av et år. Kurset involverte mindfulnesstrening, gruppediskusjon og kognitive adferdsøvelser.

I den andre gruppen fikk pasientene medisiner i to år.

Alle deltakerne ble jevnlig vurdert i to år for å se om depresjonene vendte tilbake. Ifølge forskerne er dette den første store studien som sammenligner MBCT med vedlikeholdsmedisiner mot depresjoner for å redusere risikoen for tilbakefall.

Les også: Behandling av depresjon

Alternativ til medisiner

Studien ble ledet av forskere fra Oxford University, og ble finansiert av National Institute for Health Research.

Funnene viser at MBCT tilbyr samme beskyttelse som antidepressive medikamenter mot depressive tilbakefall for mennesker som har opplevd flere episoder av depresjon.

- Depresjon er en tilbakevendende lidelse. Uten pågående behandling vil så mange som fire av fem personer med depresjon få tilbakefall på et tidspunkt, sier Willem Kuyken, hovedforfatter og professor i klinisk psykologi ved Universitetet i Oxford i en nyhetsmelding.

- For øyeblikket er vedlikeholdsbehandling av depresjon nøkkelbehandlingen for å forebygge tilbakefall, når det tas riktig, sier medforfatter av studien professor Richard Byng, fra Plymouth University.

- Men det er mange mennesker som på grunn av en rekke ulike årsaker, ikke klarer å opprettholde bruken av medisiner mot depresjon. Dessuten er det mange som ikke ønsker å bli værende på medisiner på ubestemt tid, eller som ikke tolererer bivirkningene, sier han. Resultatene viste at tilbakefallene var omtrent de samme for de to gruppene. I mindfulness-gruppen fikk 44 prosent tilbakefall, i gruppen som tok medisiner var det et tilbakefall på 47 prosent.

Basert på tidligere arbeid, trodde forskerne at mindfullness skulle gi enda bedre utslag: En pilotstudie fra 2008 viste nemlig at mindfulness kunne fungere bedre enn medisiner. Denne studien viste altså at terapien ikke kom bedre ut, men den var like god som medisinering. Samtidig konkluderer forskerne med at mindfulnessbasert kognitiv terapi kan være til hjelp for pasienter som ikke ønsker eller kan ta medisiner.

Forskerne skriver at begge behandlingene var forbundet med varige positive resultater når det kommer til tilbakefall, depressive symptomer og livskvalitet.

Les også: Kognitiv terapi - hjelp til selvhjelp

Studiens begrensninger

Resultatene viser også at behandlinger for å forebygge tilbakefall av depresjon i denne høyrisikogruppen ikke har en høy suksessrate. Mellom fire og fem personer av 10 i studien fikk tilbakefall, uavhengig av behandling.

Avhengig av perspektivet var de to behandlingene like gode eller like dårlige. Dette understreker at folk med høy risiko for tilbakefall må motta skreddersydd behandling og få regelmessig oppfølging slik at de kan finne den beste behandlingen.

Denne studien har en rekke begrensninger. Som forskerne skriver: alle som deltok i studien var villige til å prøve en psykologisk behandling og forsøke å redusere medisinene de brukte. Dette kan bety at resultatene ikke trenger å gjelde for alle i høyrisikogruppen vedrørende tilbakefall. Personene i studien hadde også allerede prøvd antidepressiva til forebygging av tilbakefall. Å måle effekten av mindfulness er også i seg selv en vanskelig øvelse.

Kilder

Referanser

  1. Kuyken W, Hayes R, et.al. Effectiveness and cost-effectiveness of mindfulness-based cognitive therapy compared with maintenance antidepressant treatment in the prevention of depressive relapse or recurrence (PREVENT): a randomised controlled trial. , . The Lancet 2015. dx.doi.org