Nyhetsartikkel

Mobbes for matallergi

Ett av tre barn med matallergi har opplevd mobbing knyttet til tilstanden.

Dette ifølge en studie som ble publisert i Journal of Pediatric Psychology1 i august 2021, og gjengitt i en pressemelding på nettsidene til Children`s National Hospital2 i Washington DC.

Å leve med matallergi kan ha stor innvirkning på hverdagen. Det kan begrense muligheten til å delta i sosiale aktiviteter og føre til at man blir behandlet annerledes av jevnaldrende. Tidligere forskning har indikert at mange barn med matallergi har opplevd mobbing knyttet til tilstanden. Den nye studien gir et mer nøyaktig bilde av hvor utbredt dette er.

Få foreldre var klar over mobbingen

Studien inkluderte 121 barn i alderen 9-15 år med matallergier, og 121 foreldre/omsorgspersoner. Informasjonen ble samlet inn via spørreskjema.

Når barn fikk et enkelt ja/nei-spørsmål på om de ble mobbet på grunn av matallergi, svarte 17 prosent ja. Men da de besvarte en liste med mer spesifikke spørsmål økte andelen som hadde opplevd mobbing til 31 prosent.

Forskerne fant at bare 12 prosent av foreldrene var klar over mobbingen. 

Mobbingen varierte fra verbal erting eller kritikk, til mer åpenbare handlinger, som at en matvare de var allergisk mot ble viftet i ansiktet deres, eller med vilje lagt i maten de skulle spise.

Fikk mat de var allergisk mot kastet på seg

Ifølge forskerne viser resultatene fra studien et behov for bedre kunnskap om matallergi, og oppmerksomhet rundt mobbing knyttet til matallergi på skoler og andre steder der slik mobbing foregår.

Av de 41 barna som oppga å ha blitt utsatt for mobbing, hadde 51 prosent opplevd åpenbare handlinger som å få noe de var allergisk mot viftet i ansiktet, kastet på seg, eller at noen la det i maten deres. 66 prosent hadde opplevd verbal mobbing i form av kritikk, bemerkninger og trusler. Åtte rapporterte relasjonell mobbing som ryktespredning, baksnakking, at de ble ignorert eller ekskludert på grunn av matallergi.

Viktig å avdekke

De som mobbet, var ofte andre elever. Mobbingen foregikk oftest på skolen. Bare tolv prosent av foreldrene oppga at barnet deres hadde opplevd mobbing knyttet til matallergien. 93 prosent av foreldrene sa at barnet hadde fortalt dem om mobbing de ble utsatt for. Noen foreldre oppga at de selv hadde blitt gjort til latter på grunn av bekymringer de hadde for barnets matallergi.

Det er viktig å finne muligheter for barn til å fortelle om mobbing knyttet til matallergi. Spesifikke spørsmål i oppfølgingstimer hos lege/sykepleier som tar opp opplevelser med jevnaldrende, vil forhåpentligvis gi barn og deres omsorgspersoner den støtten de behøver, sier Linda Herbert, en av forfatterne av studien, i pressemeldingen.

Kilder

Referanser

  1. Ramos A, Cooke F, Miller E, Herbert L.. The Food Allergy Parent Mentoring Program: A Pilot Intervention.. Journal of Pediatric Psychology 2021. academic.oup.com
  2. Children`s National Hospital: New assessment tool reveals 1 in 3 kids with food allergies say they’ve been bullied because of their condition childrensnational.org