Nyhetsartikkel

Mye stress - høyere biologisk alder

Men om du roer ned igjen, kan den biologiske alderen bli som før den stressende hendelsen.

Den biologiske alderen handler om den enkelte persons sunnhets- og aldringstilstand og avspeiler ikke nødvendigvis vår kronologiske alder.

En ny studie fant at biologisk alder kan øke midlertidig som respons på stress, men deretter gå tilbake til slik det var hvis man klarer å stresse ned.

Forskerne observerte dette mønsteret hos både hos mus og mennesker.

Funnene er publisert i tidsskriftet Cell Metabolism1.

Påvirket av stress?

Øker den biologiske alderen jevnt gjennom livet, eller er det en prosess som kan påvirkes av ulike faktorer? Denne studien hadde som mål å undersøke om biologiske aldersendringer ble påvirket av stress, og om dette var reversibelt. 

I et eksperiment undersøkte forskerne blodprøver fra eldre pasienter som hadde vært gjennom akutt kirurgi. De undersøkte prøver samlet umiddelbart før operasjonen, noen dager etter operasjonen og før utskrivning fra sykehuset.

I tillegg undersøkte de blodprøver fra gravide mus og gravide mennesker, og så på prøver fra tidlige og sene faser av graviditet og etter fødselen.

Til sist undersøkte forskerne prøver fra pasienter som testet positivt for Covid-19 og ble innlagt på intensivavdelingen - både da de ble lagt inn og i løpet av oppholdet.

Resultatene viste at alvorlig stress gjør at biologisk alder øker, men hvis stresset er kortvarig, kan tegnene på biologisk aldring reverseres

Dynamisk alder

Forskerne målte nivåer av DNA-metylering - molekylære endringer som kan indikere økt risiko for sykelighet og dødelighet. 

I alle analysene så forskerne indikasjoner på at biologisk alder økte i situasjoner med alvorlig fysiologisk stress, men ble gjenopprettet da den stressende situasjonen løste seg:

  • I analysen av pasienter som gjennomgikk større kirurgi, så forskerne tegn på at biologisk alder økte blant pasienter som fikk akutt kirurgi i forbindelse med hoftebrudd, men dette gikk tilbake til normalen fire til syv dager etter operasjonen. 
  • Forskerne så ikke den samme effekten for pasienter som gjennomgikk en planlagt operasjon. 
  • I studiene som omhandlet graviditet og biologisk alder, så forskerne et mønster både hos mennesker og mus: Biologisk alder økte under graviditeten, frem til fødselen. Denne endringen toppet seg rundt fødselen og gikk tilbake til normalen etter fødselen.
  • Blant pasienter innlagt på sykehus med Covid-19 så teamet en økning i biologisk alder som delvis ble reversert da de ble skrevet ut fra intensivavdelingen for kvinnelige pasienter. Men forskerne observerte ikke en signifikant endring blant mannlige pasienter.

Studien tyder altså på at biologisk aldring kan være dynamisk, den kan økes og gå tilbake igjen.  

Forskerne sier til The Harvard Gazette2 at det er mulig å identifisere det som kan bremse eller til og med delvis reversere biologisk alder. For når stresset letter, viste studien at biologisk alder ble gjenopprettet. De antyder at om man finner måter å hjelpe kroppen til å komme seg etter en periode med stress, kan levetiden øke.   

Kilder

Referanser

  1. Proganik J R. Biological age is increased by stress and restored upon recovery. Cell Metabolism 2023. www.cell.com
  2. The Harvard Gazette, The promising weirdness of biological age, 2023 news.harvard.edu
  3. Kristopher Benke, Stress Rapidly Increases Biological Age, but Recovery Turns Back the Clock, Nuroscience, 2023