Nyhetsartikkel

Nettbasert kognitiv behandling

Veiledet internettbehandling ved lidelser som sosial angst og panikklidelse kan gi vel så gode resultater som annen behandling som blir gitt ansikt til ansikt. I Norge er det få helseregioner som gir dette tilbudet, men i Helse Bergen er dette et etablert og effektivt program.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Kognitiv terapi er anbefalt behandlingsform ved mange forskjellige psykiske lidelser. Dessverre er det for få terapeuter som behersker denne teknikken. Derfor er det et betydelig udekket behov for kognitiv terapi i Norge.

Her kan du lese mer om kognitiv terapi.

Veiledet internettbehandling basert på kognitiv atferdsterapi, har vist seg å være effektive ved enkelte psykiske lidelser. I studier har forskere sett at alliansen mellom brukere og programmet ofte er like god som mellom en pasient og terapeut. I flere land er denne terapiformen godt etablert og med høy suksessrate, men i Norge er det foreløpig ikke så mange som tilbyr slik behandling. Et unntak er Helse Bergen, som tilbyr veiledet internettbehandling mot panikklidelse og sosial angst.

-Det hele startet med et forskningsprosjekt som ble satt i gang i 2007. Dette prosjektet ble så vellykket at det ble etablert som et fast tilbud. Tilbudet er kjent som eMeistring og tok imot den første pasienten i april 2013, sier Beate Standal. Hun er psykolog og teamleder for klinisk e-mestringskurs i Helse Bergen.

God effekt

- Hvor effektive er nettbaserte program sammenlignet med tradisjonell kognitiv terapi?

- Det er gjort flest studier på angstlidelsene, og her finner man at veiledet internettbehandling har god effekt. I de studiene der veiledet internettbehandling og vanlig ansikt - til ansikt behandling er sammenlignet, finner man faktisk ikke forskjell mellom de to. Det vi ser, er at vanlig kognitiv terapi ofte ikke blir tilbudt pasienter med disse problemene. Avgjørende for suksess med slik behandling er at pasienten veiledes av en behandler. Skal du gjøre alt selv, er det mange som faller fra, sier Standal.

Neste side