Nyhetsartikkel

Ni av ti får bedre helse ved hjelp av Fontenehus

Fontenehus er lavterskeltilbud for personer med psykiske helseproblemer, der arbeidsinkludering er både mål og metode. I en medlemsundersøkelse fra 2018 oppga 93 prosent av medlemmene at de hadde fått bedre helse av å delta på Fontenehuset.

Temaside om Korona

Fontenehus er et frivillig arbeidsfellesskap for mennesker som har eller har hatt psykiske helseproblemer. "Alle trenger vi å bli sett, hørt, være til nytte, tilhøre et fellesskap og mestre oppgaver som må løses", kan man lese på nettsidene til Fontenehus Norge.

- Ved psykiske helseproblemer opplever mange at de får hjelp først når de blir alvorlig syke. Å forebygge sykdom og utenforskap, og hindre innleggelser blir viet mindre ressurser. Ofte mangler de som havner utenfor arbeidslivet noe meningsfylt å gjøre i hverdagen. Fontenehus er et arbeidsrettet rehabiliteringstilbud, der kjernen er frivillighet, likeverdige relasjoner, å jobbe sammen, og drive aktiv jobb- og studiestøtte, sier Anne Hellum, som er seniorrådgiver ved Fontenehus Norge. 

Det er i dag 14 fontenehus i Norge. To nye er under etablering, og vil åpne dørene i 2020. Målet er at fontenehus skal bli et landsdekkende tilbud.

Oversikt over alle fontenehus i Norge finner du her.

Krever ingen henvisning

Alle som tenker at de er i målgruppen, kan bli medlem i et fontenehus. Det kreves ingen henvisning. Medlemskapet har ingen start eller slutt - man er medlem så lenge man ønsker å være det.

- Et medlemskap i et fontenehus medfører svært få plikter, men mange rettigheter. Hensikten er at medlemmer i fontenehus gjennom frivillig arbeid med drift av eget tilbud, skal finne egenmotivasjon og tro på egne ressurser, Mange som står uten jobb, mister jobbkondis og jobbidentitet. Det kan man jobbe opp igjen, ved å delta i arbeidsfellesskapet på fontenehus. Som velferdssamfunn har vi ikke råd til å gå glipp av den ubrukte arbeidskraften som blant annet finnes hos mennesker som har en uføretrygd. Likevel er det mange som blir litt parkert. Fontenehusene i Norge har erfart at svært mange av medlemmene kan komme i jobb eller studier hvis de har fått den rette støtten, og får beholde den over tid, sier Hellum.

Noen kommer til fontenehusene fordi de får høre om det via NAV, DPS eller psykisk helsetjeneste i kommunen, andre leser om tilbudet på nettet. - I noen deler av landet er tilbudet godt kjent, men flere steder er det litt tilfeldig hvem som kjenner til fontenehus, sier Hellum.

Neste side