Nyhetsartikkel

Optimisten lever lenger

Det kan se ut til at optimisten har rett i at det er best å se lyst på livet - ihvertfall hvis du ønsker et langt liv og en alderdom med god helse.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Optimister har større sannsynlighet for å leve lenger (enn pessimister har). Dette ifølge en studie som ble publisert i PNAS i august 2019.

I dag vet man mye om risikofaktorer for sykdom og tidlig død. Man vet langt mindre om hvordan positive psykologiske faktorer kan påvirke livsløpet.

Les også: Helsegevinst av lykke

Større sjanse for å bli 85 år eller eldre

Optimisme er en tendens til å se lyst på livet, og til å tro at alt vil ordne seg på beste måte. Pessimisme er det motsatte av optimisme. Tidligere studier har vist at optimister har mindre sannsynlighet for å lide av kroniske sykdommer og for å dø tidlig.

Deltagerne i den aktuelle studien var 70 000 kvinner fra the Nurses`Health Study, og 1500 menn fra the Veteran`s Health Study. Deltagernes optimismenivå ble undersøkt, og den generelle helsen ble vurdert.

Forskerne fant at de mest optimistiske deltagerne levde 11-15 prosent lenger enn den minst optimistiske gruppen. Det vil si at de hadde større sjanse for å bli 85 år eller mer. Disse funnene var uavhengig av deltagernes sosioøkonomisk status, helsetilstand, depresjon og livsstil.

Les også: Syk av stress

Pessimister kan ha nytte av å se lysere på fremtiden

Hvorfor optimister lever lenger, er fortsatt uavklart. Sunnere atferd og mindre grad av depresjon forklarte bare delvis funnene. 

Forskerne tror at pessimister kan ha nytte av å se for seg en fremtid der alt går bra.

Les også: Hvordan blir vi mest mulig lykkelige?

Øker sjansen for god helse i alderdommen

En annen studie, som ble publisert i American Journal of Preventive Medicine i januar 2019, har sett på hvordan optimisme påvirker helsen til eldre kvinner.

Også denne studien rekrutterte deltagere fra Nurses`Health Study. Dette var 33326 kvinner som i utgangspunktet var uten alvorlige, kroniske sykdommer. Etter å ha justert for sosiodemografiske faktorer og depresjon, fant forskerne at de mest optimistiske kvinnene hadde 23 prosent større sannsynlighet for en sunn alderdom enn de mest pessimistiske deltagerne hadde.

Forskerne konkluderer med at de som er optimistiske, har større sannsynliget for å ha god helse i alderdommen. De mener at det derfor bør forskes mer på hvordan optimisme kan bidra til bedre helse hos eldre.

Les også: Billetter til lykke

Tankens kraft

Å tenke positivt om noe, har flere fordeler. Placeboeffekten handler for eksempel om at hvis du tror at en behandling vil virke på en bestemt måte, så kan den få en slik effekt. Selv om placebo ofte blir beskrevet som narremedisin, betyr det ikke at placeboeffekten er lureri. En gunstig placeboeffekt handler om leger og annet helsepersonells empati og evne til å kommunisere med pasienter.

Noceboeffekten er at folk opplever bivirkninger fordi de forventer å oppleve bivirkninger.

Her kan du lese mer om placeboeffekten

Kilder

Referanser

  1. Lee LO, James P, Zevon ES, Kim ES, Trudel-Fitzgerald C, Spiro A, Grodstein F, Kubzansky LD. Optimism is associated with exceptional longevity in 2 epidemiologic cohorts of men and women. PNAS 2019. www.pnas.org
  2. BBC News: An optimistic outlook `means you live longer` www.bbc.com
  3. James P, Kim ES, Kubzansky LD, Zevon ES, Trudel-Fitzgerald C, Grodstein F. Optimism and Healthy Aging in Women. Am J Prev Med 2019; 56 (1): 116-124. www.ncbi.nlm.nih.gov