Nyhetsartikkel

Pårørende blir ofte selv utslitte og syke

Temaside om Korona
Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Helsepersonellets syn på pårørende

Stenberg har også foretatt en undersøkelse blant helsearbeidere på Rikshospitalet - hvordan de opplever og ser på pårørende og deres rolle. Resultatene fra denne studien viser at helsepersonell opplever det som utfordrende å skape rom for pårørende i behandlingsprosessen. De ser på pårørende som en ressurs - men også en utfordring.

- De ser på pasienten og pårørende som to personer med to ulike forløp og ulike behov, som de syns det kan være vanskelig å forholde seg til. De synes det er vanskelig å skulle støtte både pasienten og pårørende samtidig, og de kan føle de mangler kompetanse på å følge opp pårørende på en god måte, sier hun.

PårørendeSenteret i Stavanger understreker også at det er viktig å se på de pårørende som en ressurs, og skriver: "Som pårørende har du gjerne inngående kjennskap til og kunnskap om den som er syk, og er en del av pasientens nærmiljø. Mange pårørende er også sentrale omsorgspersoner med omfattende omsorgsoppgaver." Undersøkelser viser at involvering av pårørende kan:

  • Redusere faren for tilbakefall hos den som er syk
  • Føre til færre symptomer
  • Bedre deres sosiale fungering
  • Gi økt opplevelse av mestring og tilfredshet både hos pasient og pårørende.

PårørendeSenteret påpeker derfor: "Pårørendes mulighet til å være ressurspersoner for den som er syk, varierer, og det er viktig at du som pårørende ivaretar egne behov".

Informasjon om PårørendeSenteret i Stavanger finner du her

Kilder

Referanser

  1. Stenberg U, Ruland CM, et.al. To live close to a person with cancer--experiences of family caregivers.. Social Work in Health Care 2012. DOI:10.1080/00981389.2012.714847 DOI
Forrige side