Nyhetsartikkel

Problematisk internettbruk og depresjon

Problematisk internettbruk hos tenåringer ser ut til å sameksistere med depresjonssymptomer. Plagene ser ut til å forsterke hverandre.

Internett er i dag en sentral del av hverdagen til de fleste, og kanskje særlig for unge som har vokst opp med mye bruk av internett til en rekke ulike gjøremål. Internett er en kilde til informasjon, læring og underholdning, men utstrakt bruk har også potensiale til å være problematisk og uheldig for helsen.

Les også: Dataspillavhengighet blir en egen diagnose

Ensomhet

I en studie som ble publisert i januar 2021 i tidsskriftet Child Development1, har forfatterne fulgt 1750 elever i videregående skole i Helsinki i tre år. Forfatterne undersøkte hva som kunne forutsi problematisk internettbruk, hvordan bruken forandret seg i løpet av ungdomstiden, og hvilke konsekvenser det hadde for unge i aldersgruppen 16 til 19 år.

Studien ble også omtalt i Science Daily2.

I studien ble det funnet tre avgjørende faktorer som kunne bidra til problematisk internettbruk blant unge: ensomhet, mors og fars involvering.

Ensomhet ble definert som mangel på tilfredsstillende mellommenneskelige forhold eller at man oppfattet sosiale nettverk som utilstrekkelige. Andre studier har også identifisert ensomhet som en faktor som kan forutsi problematisk internettbruk.

Les også: Behandling av dataspillavhengighet

Større risiko for gutter

Foreldrestil spilte også inn. Tilgjengelige, varme og interesserte foreldre var forbundet med lavere andel problematisk internettbruk, mens foreldre som ikke involverte seg var forbundet med høyere andel problematisk internettbruk.

Det antydes at mor-barn-forhold av høy kvalitet kan ha ført til redusert behov for overdreven internettbruk, mens omsorgssvikt fra fars side var koblet til høyere nivå av problematisk internettbruk, ettersom mangel på veiledning og grenser påvirket tenåringens evne til å sette egne grenser.

Gutter hadde større sannsynlighet for å utvikle problematisk internettbruk enn jenter. Det er fordi gutter er mer tilbøyelige til avhengighetslignende atferd, er mer impulsive, og muligens har flere valg på nettet - som gaming, YouTube-videoer og porno. Jenter bruker oftere nettet for å være sosiale.

Les også vårt intervju med "Petter" som ble hektet på onlinespill: - Bedre enn virkeligheten

Rusmisbruk og skoleprestasjoner

Konsekvenser av problematisk internettbruk ble knyttet til tre hovedkategorier. En av disse er depresjonssymptomer. Forskerne tror at problematisk internettbruk og depresjon sameksisterer, ikke at det ene avgjør det andre. Sannsynligvis forsterker de hverandre over tid.

De andre konsekvensene er høyere forekomst av rusmisbruk og dårligere skoleprestasjoner.

En av forfatterne sier i en uttalelse på ScienceDaily at noen tenåringer går gjennom en fase med mye internettbruk. Tid tilbragt på nettet reduseres vanligvis når de unge modner, utvikler egne mål og grenser og trer inn i sine første romantiske forhold. Å være på nett i timesvis er ikke nødvendigvis ødeleggende selv om foreldrene synes bruken virker overdreven. Dersom ungdommer bruker mye tid på nett, men det ikke påvirker den psykiske helsen eller skolearbeidet, eller ikke ser ut til å ha negative konsekvenser, kan vi ikke si at det er problematisk atferd, sier han.

Kilder

Referanser

  1. Tóth-Királi I, Morin AJS, Hietajärvi L, Salmela-Aro K. Longitudinal Trajectories, Social and Individual Antecedents, and Outcomes of Problematic Internet Use Among Late Adolescents. Child Development 2021. srcd.onlinelibrary.wiley.com
  2. ScienceDaily: Problematic internet use and teen depression are closely linked www.sciencedaily.com