Nyhetsartikkel

Psykisk stress og akne

Mange personer som har akne, oppgir at de har dårligere livskvalitet på grunn av det de opplever som sosial stigma knyttet til tilstanden.

Dette ifølge en studie som ble utført ved University of Limerick i Irland1, og publisert i PLOS ONE i september 2018.2

Akne (kviser) er en betennelse i talgkjertler i huden, først og fremst lokalisert i ansikt og på øvre del av overkroppen. Årsaken er sammensatt og består av økt talgutskillelse og talg som blokkerer hårkjertler. Nesten alle tenåringer opplever å ha kviser i kortere eller lengre perioder. Men noen er mye mer plaget enn andre. De mest alvorlige tilfellene ses som regel hos personer i alderen 17-19 år.

Tidligere studier har vist at personer som har akne, opplever å bli ertet, mobbet eller ekskludert på grunn av tilstanden.

Les også: Akne

Søvnproblemer og hodepine 

271 personer som led av akne deltok i den aktuelle undersøkelsen. Deltagerne formidlet at deres egne negative forestillinger til hvordan samfunnet ser på utseendet deres, er forbundet med høyere nivå av psykisk stress. Dette ga seg også utslag i symptomer som søvnforstyrrelser, hodepine og magetrøbbel.

Kvinnene som deltok i studien, oppga større reduksjon av livskvalitet og flere symptomer enn de mannlige deltagerne. Omfanget av akne hadde også innvirkning på livskvalitet og psykisk stress - de med mye akne opplevde livskvaliteten som dårligere enn de med lite akne.

- Fra tidligere forskning er det kjent at mange som lider av akne, har negative følelser knyttet til tilstanden, men vi har aldri før vært istand til å knytte en så direkte kobling mellom livskvalitet og opplevd sosial stigma ved akne, sier Aisling O'Donnell, en av forfatterne bak studien, i en pressemelding på nettsidene til Universitetet i Limerick.

Deltagere i undersøkelsen som opplevde høye nivå av stigma knyttet til akne, oppga også høyere nivå av psykisk stress, angst og depresjon, men også tilstander som luftveissykdommer.

Les også: Behandling av akne

Kan ha betydelig innvirkning på selvbilde

Selv om mange ser på hudtilstander som kosmetiske problemer, er symptomene ofte uforutsigbare blant dem med mye akne, de er vanskelige å håndtere, og de kan ha en betydelig innvirkning på selvbilde, kroppsbilde, og generell trivsel.

Forfatterne sier i pressemeldingen at funnene i studien gjenspeiler tidligere forskning, som viser at personer med synlige fysiske forskjeller som blir ansett som negativt av samfunnet, kan oppleve svekket psykisk og fysisk helse som en følge av dette.

Hovedforfatteren, Jamie Davern, mener at mangel på personer med akne i populærkulturer, kan øke den opplevde stigmatiseringen som personer av akne har.

Davern sier videre at funnene viser at det er begrenset med studier som undersøker utfordringer knyttet til psykisk helse hos personer med akne. Slik informasjon er viktig for behandlere, og for familie eller venner til personer som lider av akne. De negative effektene noen personer med akne opplever, kan være svært utfordrende og krever følsomhet og støtte, konkluderer han.

Viktig å ta problemet på alvor

Forskning viser at personer som er plaget med akne, selv om det er moderate mengder, påfallende ofte er deprimerte. Spesielt unge mennesker sliter ofte med tunge tanker i forhold til slike plager, og forskere mener at det er svært viktig at foreldre tar problemene på alvor.
I intervjuet "Å leve med akne", som ble publisert for noen år siden, sier "Tor", som vi intervjuet, blant annet følgende: - Jeg føler meg stygg og fæl. Når folk ser på meg, tenker de nok; "Herregud, jeg er glad jeg ikke ser slik ut".
Hele intervjuet finner du her: Å leve med akne

Referanser

  1. University of Limerick: Acne stigma linked to lower overall quality of life, UL study finds nhi.no
  2. Davern J, O´Donnell AT. Stigma predicts health-related quality of life impairment, psychological distress, and somatic symptoms in acne sufferers. PLOS One 2018. journals.plos.org