Intervju

Psykiske lidelser: Hjelper flere med å hjelpe seg selv

Psykolog Magnus Nordmo har laget ti selvhjelpskurs i behandlingsformen kognitiv terapi, for lidelser som depresjon, panikkangst, sosial angst og søvnvansker. Disse kursene er gratis og tilgjengelig for alle. - Det handler om å få fram egenkraften, sier Nordmo.

Konsentrasjon

- Kan det være tungt å ta et slikt kurs dersom du sliter med konsentrasjonen på grunn av depresjon?

- Ja, det kan nok være en utfordring. I kurset nevner jeg at man bør se hver del flere ganger. Jeg gir også praktiske råd og arbeidsoppgaver slik at man får med seg de viktigste poengene. Det er heldigvis ikke nødvendig å huske alt som blir sagt. Forstår man essensen er det godt nok. Dette var et dilemma da jeg laget videoene. På den ene siden kan noen ha konsentrasjonsvansker. På den andre siden er det viktig å ha et underholdningsaspekt i kursene. Dermed blir resultatet et kompromiss, litt raskt og underholdende, samtidig som det er lagt til rette for at det går greit også om du har litt konsentrasjonsvansker, sier Nordmo.

Forrige side Neste side