Intervju

Psykiske lidelser: Hjelper flere med å hjelpe seg selv

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Nettbaserte selvhjelpskurs eller time hos psykologen?

- Ganske mange studier viser at veiledet selvhjelp, altså nettbaserte kurs der man får oppfølging på telefon eller e-post etterpå, har god effekt. For rene selvhjelpskurs, der man gjør alt selv uten personlig veiledning, er forskningen litt mer tvetydig. Noen studier viser at det ikke er behov for oppfølging av noe slag, andre peker på at man bør ha hjelp for å få best effekt. Tvetydigheten kommer av at det ikke er forsket nok på det, så en gang i framtiden vil vi få gode svar. Internasjonale retningslinjer sier at hvis man kan få veiledning, bør man gjøre dette. Men hvis man ikke kan, ikke vil, eller ikke har mulighet til det, bør man benytte seg av forskningsbasert selvhjelpsmateriale som man jobber selvstendig med.

I Bergen finnes det nettbaserte tilbudet E-meistring. E-en står for elektronisk, men på en konferanse for et halvt år siden, sa leder for prosjektet, Tine Nordgreen, at e-en like gjerne kunne stått for egenmestring. Det er dette jeg tenker er en slags psykisk helserevolusjon. Før antok man at alle med en psykisk plage var totalt avhengige av å gå gjennom en prosess sammen med en psykolog. Nå tenker man mer at folk har en egenkraft. Det er derfor jeg har laget disse videoene. Det er om å gjøre å få fram den egenkraften, sier Nordmo.

Tanken er også at de som er redde for å ta kontakt med fastlege eller psykolog, eller som sliter med skam i forhold til vanskene sine, skal våge å ta disse kursene.

- Det er ikke tvil om at det er mye skam og usikkerhet knyttet til disse lidelsene. Mange som burde oppsøke hjelp, gjør ikke det. At kursene er helt åpne synes jeg er herlig. Det koster ingenting, man har ingenting å tape. Dersom man har mange negative stereotyper knyttet til hva man tror om psykiatrien, kan videoen kanskje hjelpe mot det også. Jeg håper også at de som ikke får hjelp gjennom å gjennomføre kursene, kan bli inspirert til å oppsøke hjelp, ved å forstå at de negative stereotypiene ikke er riktige, sier Nordmo.

Forrige side