Intervju

Resiliens -om å håndtere en påkjenning

Temaside om Korona

Trene opp evnen til resiliens

- Kan man trene på å øke sin resiliens?

- Det håper vi! I DynaMORE prosjektet jobber vi nå med intervensjoner som skal fremme resiliens gjennom å trene opp evnen til å se optimistisk på vanlige livshendelser ved bruk av mobil teknologi. Hvorvidt dette faktisk fungerer og generaliseres til krisesituasjoner, gjenstår å se, sier han.

- Generelt tenker jeg at å trene seg til å se på hendelser som skjer i et moderat optimistisk lys er en viktig måte å fremme resiliens, men det betyr ikke at det er den eneste. Som vi ser i koronastudien, så er sosial støtte viktig, så å jobbe med å bygge et åpent og støttende sosialt nettverk er antagelig også en god måte å fremme resiliens på, sier Engen.

Han forteller at det er veldig lett å tenke på resiliens, motstandsdyktighet, som noe man "har" - noe som eksisterer i en person.

- Men da glemmer man at enkeltindivider alltid eksisterer i en kontekst, med familie og venner og kolleger og andre som alle kan hjelpe en å dra lasset når man møter utfordringer, sier han. 

Forrige side Neste side