Intervju

Resiliens -om å håndtere en påkjenning

Temaside om Korona

Kan gå bra - tross alt

Anne Inger Helmen Borge forteller at det er interessant å studere forskjellene mellom mennesker særlig etter at det har en skjedd en katastrofe, utfordring eller påkjenning, og det er forventninger om at det kommer store psykiske vansker i etterkant.

- Men så ser vi at dette ikke skjer med alle. Det går bra tross alt. Vi bør studere de det går bra med, og ikke la problemene få dominere over resiliensen. Vi skal utvikle hjelp til de de som trenger det, men det er også viktig å ha med seg resiliensen, vi kan også lete etter det positive. Det har stor betydning for utvikling av mer effektive forebyggende tiltak.

Hun opplever at resiliensen kan komme i skyggen ved en katastrofe.
- Da jeg skrev boka om resiliens, fant jeg mange artikler om problemene som oppstår i forbindelse med katastrofer, men bare noen få om hvorfor det likevel går bra. Funn fra en rekke studier de siste 30 år, viser at det går bra med minst halvparten. Det er på tide å ivareta og forstå alle, men det kommer altfor lite til synes.
Hvilke kompetanse og styrker kan vi se når det går bra? Det har mye med hvordan man vinkler det. For det er der, hvis du vil se etter det, sier hun.

Borge forteller at alt dette handler mye om hvordan man tolker ting og ikke minst å forstå hva slags risiko man har blitt utsatt for. En person kan tolke noe som helt uoverkommelig, mens den andre tar det mye lettere. Og da hjelper det å snakke og lytte til dette. Hun mener det er nyttig å danne grupper av mennesker som kan uttrykke sine nyanser om det samme fenomenet.

- De har alle opplevd det samme, men reagerer forskjellig og da er det nyttig å grave i disse reaksjonene. Noen i gruppa gråter, men andre ser roligere ut. Kanskje kan de som gråter, lære noe av de som klarer å tenke på en annen måte. Også for de som har opplevd krig og terror, vet vi at det hjelper å ha framtidstro og planer. Det er veldig mye styrke i planer, så å tvinge deg til å se framover vil hjelpe. Resiliens handler mye om håp og det handler om ikke å grave seg ned i elendigheten.
Hun forteller at etter katastrofen på Manhattan 11. september 2001 viste det seg at venner kunne bidra like mye til resiliens som hjelpepersonellet.

- En venn kan gi refleksjon og opplevelse av støtte som er svært viktig. For de mellom 10 og 20 år er jevnaldrende viktigere enn noen gang. Vi har sett at resiliensen hos ungdom er sterk, men sårbar siden de hele tiden er i sterk utvikling, sier Borge.

Forrige side