Nyhetsartikkel

Selvmordsforebygging i Covid-19 pandemien

Covid-19 pandemien kan øke risikoen for selvmord gjennom effekten det har på en rekke risikofaktorer, men den kan også være en viktig mulighet til å fokusere på selvmordsforebyggende tiltak.

Dette ifølge en artikkel som ble publisert i JAMA Psychiatry i oktober 20201.

Selvmord er et viktig, globalt folkehelseproblem, men også en dødsårsak det er mulig å forebygge.

Før pandemien satte flere land i gang en rekke tiltak for å forebygge selvmord. Selv om den totale selvmordsandelen økte, så man positive resultater av noen av de nasjonale tiltakene, skriver forfatteren av artikkelen i innledningen.

Som følge av pandemien har fysiske, psykiske, sosiale og økonomiske byrder kommet til, og mange befolkningsgrupper har opplevd økt selvmordsrisiko.
Etterhvert som viruset har spredt seg, har også usikkerhet og redsel knyttet til pandemien økt. Konsekvenser av dette er angst, søvnløshet, og for noen, traumatisk stress og selvmordstanker.

Handlingstiltak

Data fra de første seks månendene av pandemien viser at den har spesifikk effekt på selvmordsrisiko. En økning i andel selvmord er likevel ikke en selvfølge. Faktisk viser nye data fra flere land ingen økning i selvmord under pandemien så langt, skriver forfatteren, før hun påpeker at det finnes handlingstiltak som beslutningstakere kan ta, for å redusere risiko for selvmord under og etter pandemien.

Globalt varierer overvåkning av selvmordsdata betydelig. I de fleste deler av verden er den ikke tilgjengelig i sanntid. Påstander om økt andel selvmord under pandemien er derfor i hovedsak ubegrunnet. Flere land finner faktisk ikke en økning så langt under pandemien.
Noen land, deriblant Norge, så en reduksjon i andel selvmord i tiden før pandemien brøt ut.

Neste side