Nyhetsartikkel

Slik kan du snu en dårlig dag

Med hjelp fra naturen

Ikke gå i den fella at du tror du må føle deg bra for å gjøre noe. Gjør heller noe for å føle deg bedre! Tren, besøk en venn, les en bok - eller gå en tur i skogen. En japansk studie fra 20104 har vist at det å være ute i naturen kan bidra til lavere kortisol (stresshormon), lavere puls, lavere blodtrykk, bedre aktivitet i det parasympatiske nervesystemet, og lavere sympatisk nerveaktivitet enn det gir å oppholde seg i bymiljø.

Kronisk stress kan også øke risikoen for depresjon.5 Det er derfor viktig å håndtere stress på en god måte. Stress er ikke unormalt eller skadelig i seg selv, det er hvordan du takler det som er avgjørende. Metoder som kan bidra til å hjelpe deg å håndtere stress, er meditasjon, yoga, trening eller rett og slett å redusere mengden forpliktelser.

Forrige side Neste side