Nyhetsartikkel

Slik kan du snu en dårlig dag

Mer lykkelig med takknemlighet

Forskere har også funnet at det å vise takknemlighet, kan bidra til økt lykkefølelse, og bedre håndtering av stress6. Som forfatterne skriver: Å være takknemlig når alt går bra, er lett. Men å være takknemlig når du er i en livskrise, er ikke enkelt. Likevel vil det å være takknemlig føre til at vi anser ting som mer positive i det lange løp. I studien ble deltagerne delt inn i tre grupper. Den første gruppen skulle hver uke skrive ned fem ting som hadde skjedd den siste uken, som de var takknemlig for. Den andre gruppen skulle ukentlig skrive ned fem problemer de møtte daglig. Den tredje gruppen skulle skrive opp fem hendelser som hadde skjedd den siste uken, men de ble ikke fortalt at de skulle fokusere på noe spesielt. Forsøket gikk over ti uker.

Resultatene viste at de som skulle uttrykke sin takknemlighet, følte seg 25 prosent lykkeligere enn de gjorde før studien startet. De var mer optimistiske med tanke på fremtiden, de følte seg bedre, og de trente 1.5 timer mer i uken, enn de andre deltagerne gjorde.

Forrige side Neste side