Nyhetsartikkel

Slik kan du snu en dårlig dag

Føler du at verden er i mot deg? En tur i skogen, eller en ukentlig liste over hva du har å være takknemlig for, kan være med på å gjøre livet ditt bedre.

Det kan være mange gode grunner til at dagen ikke føles helt topp. Det er også helt normalt å ha en dårlig dag en gang i blant. Men dersom de dårlige dagene etter hvert begynner å bli mange, og du tar deg selv i å til stadighet forvente det verste, da kan det være fornuftig å tenke over hva du kan gjøre for at humøret skal bedres.

Hva kan du gjøre?

I en artikkel fra 19941, vises det til en psykolog som i 1977 spurte mennesker i London om hva de gjorde, når de var i dårlig humør. De vanligste svarene var;

 • Å være sosial - møte venner
 • Tenke igjennom hvorfor man er i dårlig humør
 • Trene (for eksempel gå en tur)
 • Rette opp i situasjonen som er årsaken til det dårlige humøret
 • Å holde seg beskjeftiget for å unngå å tenke på det
 • Lytte til musikk

Studier har siden bekreftet at dette er effektive måter å forebygge depresjon på. Andre råd kan være så enkelt som å sørge for at du får nok søvn. Noen ganger kan også det å gråte ut, hjelpe litt på humøret.

Les også: Et lykkelig ekteskap er godt for helsen

Stemningsreparasjon

I en studie fra 20162, har forfatterne sett på det de kaller «mood repair», stemningsreparasjon. Dette innebærer å fokusere på et positivt minne for å bedre trist eller dårlig humør. Hos deprimerte har dette vist seg å være mest effektivt hvis det er et konkret minne, og ikke et abstrakt minne. I denne studien undersøkte de effekten av stemningsreparasjon hos unge, friske kvinner. Forfatterne fant at det å tenke på konkrete, positive minner, bidrar til bedre stemningsreparasjon.

Mer trist av usunn mat

Noen velger å spise for å trøste seg selv, men forskere har funnet at mange blir i dårligere humør dersom de spiser usunn mat. De deltagerne som var i godt humør før de spiste noe usunt, opplevde ingen endring i humøret etter å ha spist. En annen studie, fra 20123, fant at de som spiste mye usunn mat, hadde 51 prosent høyere sannsynlighet for å ha tegn på depresjon. Desto mer usunn mat de spiste, desto høyere var sannsynligheten for depresjon.

Ifølge PsychCentral er dårlig humør ofte resultatet av irrasjonelle tanker om andre mennesker og hendelser. Kanskje fokuserer du bare på det negative, og ser ikke selv det positive i livet ditt. Kanskje anser du ulike situasjoner som problemer, istedenfor å se på dem som utfordringer? Dårlig humør blir også ofte forsterket av at du fokuserer på følelsene dine, fremfor årsaken eller løsningen på problemet.

Med hjelp fra naturen

Ikke gå i den fella at du tror du må føle deg bra for å gjøre noe. Gjør heller noe for å føle deg bedre! Tren, besøk en venn, les en bok - eller gå en tur i skogen. En japansk studie fra 20104 har vist at det å være ute i naturen kan bidra til lavere kortisol (stresshormon), lavere puls, lavere blodtrykk, bedre aktivitet i det parasympatiske nervesystemet, og lavere sympatisk nerveaktivitet enn det gir å oppholde seg i bymiljø.

Kronisk stress kan også øke risikoen for depresjon.5 Det er derfor viktig å håndtere stress på en god måte. Stress er ikke unormalt eller skadelig i seg selv, det er hvordan du takler det som er avgjørende. Metoder som kan bidra til å hjelpe deg å håndtere stress, er meditasjon, yoga, trening eller rett og slett å redusere mengden forpliktelser.

Mer lykkelig med takknemlighet

Forskere har også funnet at det å vise takknemlighet, kan bidra til økt lykkefølelse, og bedre håndtering av stress6. Som forfatterne skriver: Å være takknemlig når alt går bra, er lett. Men å være takknemlig når du er i en livskrise, er ikke enkelt. Likevel vil det å være takknemlig føre til at vi anser ting som mer positive i det lange løp. I studien ble deltagerne delt inn i tre grupper. Den første gruppen skulle hver uke skrive ned fem ting som hadde skjedd den siste uken, som de var takknemlig for. Den andre gruppen skulle ukentlig skrive ned fem problemer de møtte daglig. Den tredje gruppen skulle skrive opp fem hendelser som hadde skjedd den siste uken, men de ble ikke fortalt at de skulle fokusere på noe spesielt. Forsøket gikk over ti uker.

Resultatene viste at de som skulle uttrykke sin takknemlighet, følte seg 25 prosent lykkeligere enn de gjorde før studien startet. De var mer optimistiske med tanke på fremtiden, de følte seg bedre, og de trente 1.5 timer mer i uken, enn de andre deltagerne gjorde.

Søk hjelp når du trenger det

Rådene over er altså tips som kan hjelpe deg å håndtere enn dårlig dag, eller en periode hvor du kjenner at du ofte er i dårlig humør. Hvis det du opplever er lengre perioder med depresjon, hvor slike enkle tiltak ikke virker, og du knapt ser noen lysglimt, er det viktig at du tar opp dette med fastlegen din. Det finnes hjelp å få ved depresjon, og det er viktig at du ber om den hjelpen.

Les også vårt tilstandsdokument om depresjon.

Kilder

Referanser

 1. Thayer RE, Newman JR, McClain TM. Self-Regulation of Mood: Strategies for Changing a Bad Mood, Raising Energy, and Reducing Tension. Journal of Personality and Social Psychology 1994; 67(5): 910-25. psycnet.apa.org
 2. Seebauer L, Arthen T, Austermann M, Falck J, Koch L, Moulds ML, Jacob GA.. Mood repair in healthy individuals: Both processing mode and imagery content matter.. J Behav Ther Exp Psychiatry. 2016; 50: 289-294. www.ncbi.nlm.nih.gov
 3. Poor Eating Behaviors Can Worsen Mood
 4. Park BJ, Tsunetsugu Y, Kasetani T, Kagawa T, Miyazaki Y.. The physiological effects of Shinrin-yoku (taking in the forest atmosphere or forest bathing): evidence from field experiments in 24 forests across Japan.. Environ Health Prev Med 2010; 15 (1): 18-26. link.springer.com
 5. Coping with a Negative Mood - Cohen H
 6. Emmons RA, McCullough ME. Counting Blessings Versus Burdens: An Experimental Investigation of Gratitude and Subjective Well-Being in Daily Life. Journal of Personality and Social Psychology 2003; 84 (2): 377-89. pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
 7. Sanchez-Villegas A, Teledo E, de Irala J, Ruiz-Canela M, Pla-Vidal J, Martìnez-González MA. Fast-food and commercial baked goods consumption and the risk of depression. Public Health nutrition 2012; 15(3): 424-32. journals.cambridge.org
 8. Mayo Clinic: Chronic Stress: Can it cause depression? www.mayoclinic.org