Informasjon

Tren for hjernen

Trening er også god medisin mot depresjoner og Alzheimers.

Jevnlig fysisk aktivitet holder ikke bare kroppen i form - det er god medisin mot depresjon, Parkinsons sykdom og Alzheimers sykdom. Trening fører også til at det dannes nye hjerneceller, og at hjernen raskere friskner til etter skader.

Ifølge en lederartikkel i Tidsskrift for Den norske lægeforening nr. 24-2006 er fysisk aktivitet ikke bare en glimrende måte å holde kroppen i form på - du holder også hjernen friskere og kjappere enn om du ikke trener.

Vitenskapelige undersøkelser viser at trening gjør at du lærer bedre, stimulerer til nydannelse av nerveceller, og beskytter mot hjernesykdommer og aldersdemens.

Bedre enn antidepressiva

Effekten er like god enten du trener hver dag, eller om du trener annenhver dag. Nydannelsen av nerveceller øker ved trening over flere måneder. Dersom du slutter å trene, men siden begynner igjen, vil treningen din ha en bedre effekt på hjernen enn en som aldri har trent før.

Dersom du er deprimert, er fysisk aktivitet svært gunstig - det bedrer stemningsleiet. Faktisk så gir fysisk aktivitet en raskere effekt enn antidepressive medikamenter.

Gunstig ved Parkinsons og Alzheimers

Ved skader i hjernen som fører til nedsatt blodtilførsel, bedrer fysisk aktivitet tilhelingen, og ved skader på hjerne og ryggmarg har det også positiv effekt. Dessuten har trening en gunstig effekt ved Parkinsons sykdom og ved Alzheimers sykdom. Ved Parkinsons sykdom kan regelmessig fysisk aktivitet bidra til å opprettholde gjenværende funksjon og forsinke en forverring. I følge den svenske Läkartidningen (21.03.06) har fysisk aktivitet en forebyggende effekt på Alzheimers sykdom. I samme artikkel refereres det til en vitenskaplig studie som har vist at det å se på TV, øker risikoen for å utvikle Alzheimers. En ekstra time i gjennomsnitt foran TV-en i forhold til den "normale" befolkningen økte risikoen med omtrent 30 prosent. Med andre ord - riv deg løs fra TV-en og sett i gang og tren!