Nyhetsartikkel

Trening eller medisiner mot psykisk uhelse - hva fungerer best?

En ny studie viser faktisk at trening er mer effektiv enn medisiner for å håndtere depresjon og angst.

En studie publisert i British Journal of Sports Medicine1 har gjort en gjennomgang av tidligere studier som har sett på hvor effektiv trening er for psykisk helse. 

Resultatene viser at fysisk aktivitet er svært gunstig for å forbedre symptomer på depresjon og angst og mentalt ubehag. Faktisk viser resultatene at fysisk aktivitet er mer effektivt enn medisiner for å håndtere depresjon.

Spesielt viste gjennomgangen at treningsperioden i studien som var 12 uker eller kortere, var mest effektiv for å redusere de psykiske symptomene. Og det er når aktiviteten har høy intensitet, at resultatene blir best. 

Trening bør prioriteres

Det er forskere fra University of South Australia som står bak studien. Dette skal være den mest omfattende gjennomgangen som omhandler dette temaet.

En av forskerne bak studien, Ben Singh, sier at fysisk aktivitet må prioriteres for bedre å håndtere de økende tilfellene av psykisk uhelse.

– Fysisk aktivitet er kjent for å bidra til å bedre den psykiske helsen. Til tross for dette er ikke fysisk aktivitet allment anerkjent som førstevalg i behandlingen, sier Singh.

Alle monner drar

I nyhetsmeldingen fra universitetet, oppsummerer forskerne studien slik: 

  • Fysisk aktivitet kan redusere symptomer på depresjon og angst betydelig i alle grupper, og noen grupper viser større tegn på forbedring enn andre.
  • Trening med høyere intensitet gir de største forbedringene på depresjon og angst, mens trening med lang varighet hadde mindre effekt.
  • Alle typer fysisk aktivitet og trening var gunstig: aerob trening som å gå, styrketrening, pilates og yoga.
  • Det er ikke mye trening som skal til for å gi en positiv endring i mental helse.
  • Resultatene understreker at fysisk aktivitet er en svært viktig tilnærming for å håndtere depresjon og angst.

Kilder

Referanser

  1. Singh B, Olds T, et.al. Effectiveness of physical activity interventions for improving depression, anxiety and distress: an overview of systematic reviews. British Journal of Sports Medicine 2023. bjsm.bmj.com
  2. University of South Australia, Exercise more effective than medicines to manage mental health, 2023 www.unisa.edu.au