Nyhetsartikkel

Trening: god behandling ved spiseforstyrrelser

Temaside om Korona

Stor skepsis til trening som behandling

Men trening i behandling av spiseforstyrrelser har ikke vært testet ut tidligere.

- Det har tradisjonelt vært veldig stor skeptisk til å bruke fysisk aktivitet i behandling av spiseforstyrrelser. Grunnen til det er at mange misbruker trening og får et tvangspreget forhold til det, sier hun.

De som misbruker treningen slik, har et mer komplekst sykdomsbilde og responderer dårligere på behandling. Mathisen sier at det derfor har vært god grunn til at psykologer har vært skeptisk til fysisk aktivitet i behandlingen.
- Men vi mener det er feil vei å gå, når man ikke aktivt bruker fysisk aktivitet i behandlingen. Man  bør lære denne gruppen til å få et annet forhold til trening, slik at de kan slippe de tvangspregede rutinene, samtidig som de også kan få nyte godt av alle de positive helseeffekter fra regelmessig trening. For vi vet at dette er bra for fysisk og psykisk helse for folk flest, sier hun.

Forrige side Neste side