Nyhetsartikkel

Trening: god behandling ved spiseforstyrrelser

Temaside om Korona

Gode resultater

- Resultatene viste at den nye metoden umiddelbart virket bedre enn den metoden som psykologene har brukt fram til dag - som er kognitiv terapi, forteller Mathisen.

Av de som fikk behandling med trening og kostholdsveiledning, ble halvparten friske eller friskere, mot 30 prosent av de som fikk kognitiv terapi. På lang sikt (6 mnd og 12 mnd etter behandling) hadde effekten fra kognitiv terapi tatt seg opp, slik at begge behandlingstilbudene til slutt fremsto som tilnærmet likeverdige.

- Det betyr at vår terapi virket like bra som det beste man har å tilby i dag, sier hun.

- Hvilken type trening inngikk i behandlingen?

- Vi vet at jenter generelt er opptatt av vektregulering og derfor ofte prioriterer forbrennende aktivitet (kondisjonspreget aktivitet), og dette er også kjent for jenter med spiseforstyrrelser. I vår studie la vi derfor vekt på styrketrening for å bryte dette mønsteret. Vi ønsket å introdusere en ny arena, der potensialet for mestring og progresjon var stort. Mestringsfølelsen står sentralt, og om de ikke hadde trent styrke før, fikk de fort oppleve mestring gjennom både teknikk forbedring og økt styrke, forteller Mathisen.

Deltagerne gjennomførte to styrketreninger og en intervalltrening i uka.

I tillegg til at mange responderte på behandlingen og ble friske fra sin psykiske lidelse, ble alle fysisk sterkere og de fikk en positiv endring i kroppssammensetning.

- Det ble også mindre tvangstrening. Det er viktig å få fram. Vi målte tvangstrening ved hjelp av et kjent spørreskjema, som kartlegger holdninger, motiver og praksis for trening. Både gruppen som fikk kognitiv terapi, og gruppen som fikk vår nye behandlingsmetode, ble bedre. Treningen virket altså ikke provoserende på symptomene og lidelsen, slik man tidligere kanskje har fryktet, forteller hun.

Mathisen forteller at forskergruppen hadde stor tro på dette utfallet hele veien. Men det har overrasket mange.
- Innen psykologien er dette kontroversielt og til dels provoserende, hvilket vi har fått kjenne litt på. Men resultatene er også blitt tatt godt imot, med stor interesse. Inntrykket jeg får når vi presenterer resultatene på kongresser, er at det er et positivt, overraskende funn, forteller hun.

Forrige side Neste side