Nyhetsartikkel

Trening: god behandling ved spiseforstyrrelser

En ny, norsk studie viser at trening og kostholdsveiledning som behandling av spiseforstyrrelser er minst like effektivt som kognitiv terapi.

Vil teste videre

Ennå er det tidlig å si om dette kan bli en ny terapiform for personer med spiseforstyrrelser.
- Vi ønsker å ta et skritt videre. Under kontrollerte forøk og med de beste terapeutene ble resultatene veldig bra, men hva når metoden skal praktiseres i dagens klinikker. Hvordan vil det virke når det blir en behandling i en naturlig situasjon, og ikke en forskningssituasjon, spør Mathisen.

- Vi ønsker å prøve ut om dette er gjennomførbart i dagens klinikker. Hvis det er det, og samtidig gir tilsvarende gode behandlingsutfall, har vi all dokumentasjon på plass til å si at dette må bli et permanent tilbud.

Forrige side