Nyhetsartikkel

Trening: god behandling ved spiseforstyrrelser

Temaside om Korona

Vil teste videre

Ennå er det tidlig å si om dette kan bli en ny terapiform for personer med spiseforstyrrelser.
- Vi ønsker å ta et skritt videre. Under kontrollerte forøk og med de beste terapeutene ble resultatene veldig bra, men hva når metoden skal praktiseres i dagens klinikker. Hvordan vil det virke når det blir en behandling i en naturlig situasjon, og ikke en forskningssituasjon, spør Mathisen.

- Vi ønsker å prøve ut om dette er gjennomførbart i dagens klinikker. Hvis det er det, og samtidig gir tilsvarende gode behandlingsutfall, har vi all dokumentasjon på plass til å si at dette må bli et permanent tilbud.

Forrige side