Informasjon

Trening i tenårene beskytter mot depresjon

God fysisk form ved 18- årsalderen minsker risikoen for depresjon senere i livet.

Temaside om Korona

Det viser en svensk studie fra Sahlgrenska akademin som er publisert i British Journal of Psychiatry. Over en million svenske menn er inkludert i studien.

Se en video om depresjon her.

Forskerne viser at trening blant unge mennesker kan kobles til redusert risiko for vanskelig depresjon senere i livet.

- Tenårene utgjør en kritisk periode i hjernens utvikling. Derfor var det behov for en større studie om yngre individer, sier forsker og leder av studien, Maria Åberg i en nyhetsmelding fra Sahlgrenska akademin.

Les også: Ny studie om barn og fysisk aktivitet

Menn i militæret

Det er dokumentert at mennesker med psykiske lidelser har generelt redusert fysisk form sammenlignet med andre. Årsaken til dette er sannsynligvis fysisk inaktivitet. I flere undersøkelser er det vist at fysisk inaktive har større sjanse for å utvikle depresjon enn de fysisk aktive. Ifølge forskerne fra Sahlgrenska akademien, inkluderer disse undersøkelsene først og fremt voksne mennesker.

Les også: Fysisk aktivitet og psykiske lidelser

Denne studien inkluderte alle svenske menn født mellom 1950 og 1987 som ble innkalt til militærtjeneste.

- Dårlig fysisk form i en alder av 18 år, målt ved testresultatet på ergometersykkelen da mannen gikk inn i militæret, var direkte knyttet til en økt risiko for alvorlig depresjon i voksen alder, sier Åberg.

Separate analyser ble gjort for å justere for den såkalte revers kausalitet. Altså: tidlige symptomer på depresjon kan føre til dårlig resultat av de fysiske testene. Men selv etter å ha tatt hensyn til dette, så bildet likt ut. Enda mer bemerkelsesverdig var at den økte risikoen ble sett selv 40 år senere.

Les også: En time om dagen er ikke nok

Støtte til kroppsøvingsfaget

Forskerne så også spesielt på de omtrent 380 000 brødrene som deltok i studien. På denne måten kunne forskerne utelukke om miljøfaktorer eller genetiske faktorer kan ha påvirket forholdet.

- Mer forskning er nødvendig på dette området, men våre resultater kan likevel gi en sterk støtte til skolens læreplan for at faget kroppsøving bør styrkes og at man oppmuntrer unge til gode treningsvaner og til å vedlikeholde sin fysiske form, sier Åberg.

Les også: Tren og bli glad og gammel