Informasjon

TV gjør deg deppa

Unge menn er mer utsatte enn unge kvinner.

En amerikansk studie viser at ungdommer som ser mye på TV har større sjanser for å bli deprimerte senere i livet. Unge menn er mer utsatte enn unge kvinner.

Elektroniske medier utgjør en vesentlig del av vår digitale hverdag, og spesielt hos yngre aldersgrupper. TV, Internett, filmer og dataspill er blant de mest populære mediene. En gruppe forskere fra USA ønsket å finne ut om mediehverdagen påvirket utviklingen av depresjon i tenårene.

Omfattende studie

Forskerteamet analyserte medievanene til over 4100 friske ungdommer som ikke var deprimerte. Ved kontroll sju år senere hadde 308 personer eller 7,4% utviklet symptomer på depresjon. Resultatene viste en tydelig kobling mellom mediebruken og risikoen for å bli deprimert. Forskerne regnet ut at for hver time foran TV-en, øker du sjansen for å utvikle depresjon med 8%.

TV forstyrrer sosial utvikling

Det kan være flere årsaker til at større medieforbruk øker sjansene for depresjon. En mulig årsak er at tiden du bruker foran skjermen kunne vært brukt til å omgås andre, drive med idrett eller delta på andre arrangementer - aktiviteter som forebygger depresjon. Men forskerne tar forbehold om at TV-titting sammen med venner og familie også kan ha samme positive effekt.

Tren for hjernen

TV-titting om natta kan forstyrre søvn, som er viktig for følelsesmessig utvikling. I tillegg kan enkelte budskap (for eksempel TV-reklamer) fra mediene bidra til spiseforstyrrelser, urealistiske forventninger, aggresjon, frykt og angst hos de unge seerne, mener artikkelforfatterne.

Barn som ser mye på TV, kan få konsentrasjonsproblemer

Overraskende resultater

Unge kvinner kom bedre ut enn unge menn. De hadde mindre sannsynlighet for å bli deprimerte selv om de var like store medieforbrukere som guttene. Dette overrasket forskerne som hadde forventet det stikk motsatte. Nå tror de forklaringen er at jenter oftere er flink til å ha nære og mer intime venneforhold. Sterke sosiale bånd hjelper mot depresjon.

Forskningsartikkelen er nylig blitt publisert i det medisinske tidsskriftet Archives of General Psychiatri.

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

  1. Primack BA, Swanier B, Georgiopoulus AM et al. Association Between Media Use in Adolescence and Depression in Young Adulthood. Arch Gen Psychiatry 2009; 66: 181-188.