Nyhetsartikkel

Undervisning for å styrke selvfølelse

Britiske myndigheter mener at alle skolebarn burde få obligatorisk undervisning om kroppsbilde og selvfølelse. Norske barn har de samme utfordringene med tanke på kropp og selvbilde. - Behovet for å tematisere og korrigere dette så tidlig som mulig, er absolutt til stede, sier psykolog Liv Sand.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Ifølge en artikkel i BBC News fra mai 2012, har engelske parlamentsmedlemmer uttalt at alle skolebarn burde få obligatorisk undervisning om kroppsbilde og selvfølelse.

Dette utspillet kommer i kjølvannet av en rapport som viser at mer enn halvparten av befolkningen har et negativt selvbilde.

Stadig flere misfornøyde

Jenter helt ned i 5-års alderen bekymrer seg for sitt eget utseende, mens andelen kosmetiske kirurgiinngrep har økt med nesten 20 prosent siden 2008.

I hovedsak er dette på grunn av de urealistiske kroppene vi blir eksponert for via media, sier de.

Parlamentsmedlemmene utga "Reflections on Body Image Report" etter en tre måneder lang undersøkelse. Undersøkelsen fant også at stadig flere blir misfornøyde med sin egen kropp.

Dette er kjernen til flere helse- og samlivsproblemer og til lav selvfølelse. Rapporten antyder også at dette kan hindre fremgang på skole og jobb.

Barn og unge er særlig sårbare

Misnøye med egen kropp er et problem som rammer mennesker uavhengig av alder, kjønn, seksualitet, etnisitet, uførhet, kroppsstørrelse eller fasong. Forskning antyder at barn og unge er særlig sårbare for angst over kroppen sin.

Foreldre har mest innflytelse på barnets tanker om kropp og selvbilde, men etterhvert som barnet blir eldre, får venner og jevnaldrende større innflytelse på barnets oppfatninger.

Ifølge rapporten har omtrent halvparten av jenter, og opp til en tredel av alle gutter, forsøkt å slanke seg. En tidligere studie har funnet at mer enn halvparten av alle briter har et negativt kroppsbilde.

- Vil kunne bidra til å forebygge lavt selvbilde

Ifølge forskningsprosjektet "Barn i Bergen" utvikler mange et problematisk forhold til egen kropp allerede før puberteten, og 10-åringer viser tegn til spisevansker og lav selvfølelse.

Forskerne finner en klar sammenheng mellom kroppsbilde og spisevansker. Jo høyere vekt, desto mer misfornøyde er barn med egen kropp.

Liv Sand er psykolog og stipendiat ved Universitetet i Bergen. Hun jobber med en avhandling om sammenhengen mellom kroppsbilde og spiseforstyrrelser hos barn og unge som er en del av det store forskningsprosjektet "Barn i Bergen". NHI.no spør Sand om norske barn og unge kunne hatt nytte av slik undervisning.

- Dette kan helt klart være en god idé også i Norge. Vi ser at utviklingen med hensyn til økt kroppsmisnøye, bekymringer knyttet til vekt og negative selvevalueringer hos norske barn og unge i stor grad følger andre vestlige land. Behovet for å tematisere og korrigere dette så tidlig som mulig er absolutt til stede, og obligatorisk undervisning om disse temaene vil kunne bidra til å forebygge lavt selvbilde, usunn slanking og overdreven trening, og mer alvorlige spiseforstyrrelser i lave aldersgrupper, sier Sand.

Utfordrende å treffe de riktige målgruppene

Sand mener at et slikt undervisningsopplegg bør planlegges nøye, og følge nyere forskning på området.

- Flere av undervisningsprogrammene som har fått gode tilbakemeldinger, retter seg mot både elever og foreldre, og følger temaene over tid. Det vil derfor kreve ressurser å utvikle et slikt opplegg, men med politisk vilje til å prioritere dette, er det klart gjennomførbart. Jeg tror også at lærere og andre som jobber med barn og unge, ser behovet for å fokusere på dette, ettersom de ser at stadig flere strever med mat og vekt. Bare de siste ukene har både Bergens Tidende og Aftenbladet fokusert på et økende problem med å få skoleelever til å dusje etter gymnastikk, noe som også kan være et utslag av usikkerhet rundt eget utseende og press i forhold til strenge skjønnhetsidealer, sier Sand.

-Er det utfordrende å balansere mellom å holde på barns selvbilde, skape et godt kroppsbilde, og samtidig ta opp kampen mot en begynnende fedmeepidemi?

- Ja, det er en stor utfordring å treffe de riktige målgruppene for ulike tiltak og styrke et positivt selv- og kroppsbilde til barn og unge, samtidig som stadig flere har for høy kroppsvekt og trenger råd om sunn slanking. Nyere forskning peker på minst to sårbare grupper blant unge i dag: Den gruppen som har under- eller normalvekt, men som ønsker å bli tynnere, og den gruppen som har reell overvekt og som ikke opplever dette som et problem. Disse gruppene trenger selvsagt ulike tilnærminger, og en viktig innfallsvinkel til å kartlegge behovet, er å få tak i hvordan den enkelte opplever sitt eget utseende i forhold til objektiv vektstatus. I tillegg er det viktig å balansere fokuseringen på kropp som utseende eller "form" med hvordan kroppen virker, og hvilken funksjon den har, og utvide selvbildet til å inkludere andre kvaliteter enn utseende og oppmuntre til kritisk tenkning rundt de kroppsidealene vi har i dag, sier Sand.

Vil du vite mer?