Intervju

Urovekkende mange unge jager etter den perfekte kroppen

- I dag er det jaget etter den definerte kroppen som gjelder. Et ideal få kan nå. Bak står store aktører som tjener penger på unge menneskers misnøye med egen kropp, sier Christine Sundgot-Borgen og Kethe Marie Elgesem Engen. I denne artikkelen gir de  råd om å unngå det uheldige kroppsfokuset.

Christine Sundgot-Borgen og Kethe Marie Elgesem Engen er doktorgradsstipendiater ved Norges Idrettshøgskole.

Engen forteller at urovekkende mange unge jenter og gutter har det vi kan kalle forstyrret spiseatferd. Med midler fra Extrastiftelsen, Norske kvinners sanitetsforening, og TINE, har de sammen gjennomført et stort intervensjonsprosjekt i videregående skole, hvor de blant annet har kartlagt forhold til egen kropp, og hvor hensikten med intervensjonen var å fremme positivt kroppsbilde og forebygge forstyrret spiseatferd.

- Forstyrret spiseatferd defineres noe ulikt i litteraturen. Generelt sett kan det defineres som å være svært overopptatt og bekymret over egen vekt, kroppsfasong eller kroppssammensetning, eller at man benytter helseskadelige metoder for å regulere kroppsfasong, sammensetning eller vekt, sier Engen til NHI.no.

- Dette kan for eksempel være å hoppe over måltider, faste, oppkast, overspise, unødig bruk av kosttilskudd og overdreven trening. Det er viktig å påpeke at forstyrret spiseatferd ikke kun handler om de som har misnøye med kroppen og bruker skadelige metoder relatert til å gå ned i vekt eller fettmasse, men også de som har bekymringer og bruker uheldige metoder knyttet til at de ønsker å gå opp i vekt eller muskelmasse sier hun.

Jakten på den perfekte kroppen gjelder også gutter.

Et umulig mål å nå for mange

Innsamlede data fra prosjektet "sunn kroppsopplevelse" viser at omtrent 20 prosent av guttene og 50 prosent av jentene har forsøkt å gå ned i vekt eller redusere andel fettmasse i løpet av 2016.

- Dette er ikke overraskende tall ut fra det vi observerer i samfunnet. Urovekkende mange har dette som et sterkt fokus – de vil både gå ned i vekt og øke muskelmasse på samme tid. De er ute etter den definerte kroppen, sier Engen.

- For mange er det umulig å nå dette målet, og risikoen for å oppleve alvorlig kroppsmisnøye og utvikle forstyrret spiseatferd er stor. Vi vet at det å ha forstyrret spiseatferd eller å være svært misfornøyd med egen kropp er assosiert med redusert livskvalitet, angst, depresjoner, og er en av de største risikofaktorene for utvikling av kliniske spiseforstyrrelser hos både unge og voksne menn og kvinner, sier Engen.

- Ved å skape et ideal som ikke kan nås, vil kommersielle aktører alltid kunne selge sine produkter til håpefulle kunder, sier Christine Sungot-Borgen.
Neste side