Intervju

Urovekkende mange unge jager etter den perfekte kroppen

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Tips og råd

Sundgot-Borgen og Engen mener det må et fokusskifte til hva gjelder oppmerksomheten rundt fysisk aktivitet og kosthold: funksjon fremfor estetikk.

- Det finnes veldig mange andre, både fysiske, mentale og sosiale fordeler ved å være fysisk aktiv og spise smart - som ikke handler om utseende, vektreduksjon og "shaping". Det er allikevel de estetiske gevinstene som trekkes frem og blir gitt fokus i mediene. Dette fokuset smitter over på de som følger med, og vi vil kalle det en feilinformering om hvorfor fysisk aktivitet, trening og et smart kosthold er så viktig.

Her er deres råd til voksne:

  • Ikke viderefør tanken om at én type kropp er den "normale" og "riktige" kroppen. Vis frem det naturlige spekteret av kroppstyper
  • Reduser kroppssnakk, og når det er kroppssnakk, fokuser på funksjonalitet, ikke hvordan den ser ut
  • Vær bevisst din rolle som forbilde og rollemodell. Hva er ditt fokus, hvordan snakker du om deg selv og andre – dette påvirker barna

Her er deres råd til voksne, ungdom og barn:

  • Fokuser på dine unike egenskaper, ikke andres
  • Jobb med å redusere sammenligning
  • Bruk energi på mennesker som IKKE snakker ned sin eller andres kropp
  • Selvsnakk forsterker følelser. Tenk og snakk positivt om deg selv
  • Reduser eget snakk, og distanser deg fra andres snakk om mat, trening og kropp der fokuset kun er på utseendet
  • Vær i fysisk aktivitet, tren eller driv idrett på en måte som gir deg en god hverdag, og reduser dine mål relatert til utseende
  • Vær selektiv på sosiale medier og vær bevisst dine valg om hvem du følger. Unngå å bruke tid på profiler hvor du sitter igjen med dårligere humør i etterkant
Forrige side