Nyhetsartikkel

Voksne med ADHD kan ha god nytte av å trene mindfulness

Danske forskere har konkludert med at mindfulnesstrening reduserer symptomene hos voksne med ADHD. Studien sier ingen ting om effekten også gjelder for barn.

Temaside om Korona
Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Mindfulnesstrening (MT) har vist å ha positiv effekt på blant annet depresjon og kroniske smerter. Ifølge forfatterne bak studien er det derfor stor interesse for om teknikken også kan virke positivt for mennesker med ADHD og dermed bør brukes i behandlingen.

Dette har altså nå danske forskere undersøkt ved å gjennomgå tidligere studier om teamet. Studien er publisert i danske Ugeskriftet1.

Les også: Dette er mindfulness

Usikker effekt for barn

Forskerne inkluderte ni studier i sin gjennomgang. I alle studiene fant forskerne en signifikant effekt av MT: både oppmerksomhet, uro og impulsivitet ble bedre for pasientene med ADHD.

Det ser også ut til effekten forsetter etter tre til seks måneder. (Fem av de ni studiene er randomiserte der en kontrollgruppe får vanlig behandling eller står på venteliste). 

Det ble også funnet studier der mindfulness for barn og unge med ADHD ble undersøkt, men her er resultatene mer usikre.

Les også: Mindfulness kan fungere like godt som medisiner for å forebygge depresjon

Når det kommer til barn og unge, konkluderer forskerne med at kvaliteten og omfanget av studier med barn og unge med ADHD har så store mangler at det ikke er mulig å vurdere hverken effekt eller bruk av metoden.

Les også: Hvorfor virker mindfulness?

Bør brukes i behandling

Forskerne skriver i sin rapport at resultatene fra studien er positive og tyder på at voksne med ADHD ved hjelp av MT kan trene på blant annet selvregulering. De skriver også at mindfulness i fremtiden bør overveies som et supplement til det nåværende tilbudet innen ikke-medisinsk behandling av ADHD. 

I noen av studiene som forskerne har gjennomgått, er det rapportert om god effekt av MT blant ADHD-pasienter som også bruker medisiner. Men forskerne presiserer at det så langt ikke finnes studier der man har sammenlignet medisinsk behandling av ADHD med mindfulness. 

Les også: Mindfulness og kognitiv terapi mot ryggsmerter

Kilder

Referanser

  1. Jakobsen K, Thomsen P, et.al. Mindfulness som behandling af ADHD. Ugeskriftet 2019. ugeskriftet.dk