Psykiske lidelser

Psykisk helse

Ny stor studie bekrefter effekten av antidepressiva

Antidepressiva er effektiv mot depresjon. Det viser en stor studie publisert i the Lancet som dermed fjerner tvilen rundt effekten av det kontroversielle legemiddelet.
Psykisk helse

Tvungen psykisk helsehjelp

Tvang i psykiatrien skal bare brukes ved alvorlige tilfeller der frivillighet ikke når frem.
Psykisk helse

Komplisert sorg - når sorgen blir langvarig

Det finnes ulike former for komplisert sorg. Den vanligste er sorgen som ikke går over - og som også kalles forlenget sorg eller kronisk sorg.
Psykisk helse

Trener bort angsten

Erik Thevik fra Ålesund har slitt med angst i mange år, og forsøkt ulike behandlingsmetoder uten resultat. Så begynte han å trene.
Psykisk helse

Fødselsdepresjon bør oppdages før fødselen

Fødselsdepresjon kan oppdages og behandles allerede under graviditeten, mener danske forskere fra Rigshospitalet.
Psykisk helse

Mange kvinner med spiseforstyrrelser blir friske

Det kan ta lang tid, men mange kvinner som har spiseforstyrrelse, blir friske.
Psykisk helse

Hvor mange "likes" fikk du i dag?

Blant barn og ungdom er det et enormt press for å få "likes" i sosiale medier. Hvilke konsekvenser får det for helsa?
Psykisk helse

Kvinner rammes oftere av angst

Kvinner har nesten dobbelt så stor sannsynlighet for å bli rammet av angstlidelser som menn, og personer under 35 år rammes oftere enn de som er eldre enn 35 år. Dette er noen av funnene fra en stor systematisk litteraturgjennomgang om angstlidelser.
Psykisk helse

Kontrollkommisjonen

Kontrollkommisjonens hovedoppgave består i å sikre den enkeltes rettssikkerhet i møtet med det psykiske helsevernet, og at lovverket brukes slik det er tenkt. Det er også Kontrollkommisjonen du klager til dersom du er uenig i sykehusets vedtak om å legge deg inn mot din vilje.
Psykisk helse

Psykologisk stress og sykdom

Stress er et uttrykk vi bruker ofte. Vi forbinder stress med å ha mye å gjøre eller mye å tenke på.
Psykisk helse

Sorgreaksjon

Det er naturlig å føle sorg ved tap av noe eller noen som betyr mye for oss. I noen tilfeller kan sorgreaksjonen bli vanskelig å takle på egen hånd, og det kan da bli nødvendig å søke hjelp.
Psykisk helse

Gruer seg til jul

For mange av dem som lider av spiseforstyrrelser, er julen den vanskeligste tiden i året.
Psykisk helse

Hvilken behandling er best ved vinterdepresjon?

Er lysterapi en god metode for å behandle vinterdepresjon?
Psykisk helse

Selvskading og depresjon i gothkulturen

Risiko for depresjon er større i gothkulturen enn i andre miljøer.
Psykisk helse

Spiseforstyrrelser starter allerede i barndommen

Selv om spiseforstyrrelser oftest forekommer i alderen 15-19 år, starter det gjerne langt tidligere. Det konkluderer en ny studie publisert i British Journal of Psychiatry.
Psykisk helse

Depresjon hos mor og risiko for atferdsproblemer hos barnet

Dersom mor er deprimert i barnets tidlige leveår, er risikoen høyere for at barnet har emosjonelle problemer og atferdsproblemer i fem års-alderen.
Psykisk helse

Mobbing på internett

Mobbing på internett brer om seg og kan få store konsekvenser for den som blir utsatt. Studieleder Arve Thorshaug (bildet) ved Høgskolen i Nord-Trøndelag har engasjert seg i digital mobbing i flere år, og sier at fenomenet blir aktuelt for stadig yngre barn.
Psykisk helse

Førskolebarn får sjelden hjelp for psykiske problemer

Sju prosent av norske 4-åringer har psykiske vansker – enten adferdsvansker eller emosjonelle problemer som angst og depresjoner.
Psykisk helse

Psykisk helse og lav fødselsvekt

Voksne som ble født med svært lav fødselsvekt, kan ha høyere risiko for psykisk sykdom enn de som ble født med normal fødselsvekt. Dette gjelder særlig i de tilfellene der mor har fått kortikosteroider før fødselen.
Psykisk helse

Nettdating og overgrep blant tenåringer

Ungdom som blir utsatt for misbruk ved nettdating, er mer utsatt for misbruk i forholdene de har i den virkelige verden. De har også høyere andel seksuell risikoatferd.
Psykisk helse

Skjult mobbing

Er du sikker på at du kjenner igjen mobbing når du ser det? Intervju med Mons Bendixen, førsteamanuensis i sosialpsykologi.
Psykisk helse

Tvangslidelser (OCD) hos barn

- En tvangslidelse gjør at du blir invadert av tanker du ikke ønsker å ha. Typisk er å tenke at ting er farlig, ekkelt, ubehagelig eller urenslig, og så må man foreta handlinger som overdreven vasking for å bli kvitt tankene, sier spesialist i pediatri og barne- og ungdomspsykiatri, Bernhard Weidle (bildet).
Psykisk helse

Mareritt

For de fleste av oss er mareritt noe som oppstår av og til, og som det går fort å komme over. For noen kan marerittene vedvare og skape søvnproblemer, forverre psykiske plager og sørge for vanskeligere dager.
Psykisk helse

Sadistiske nett-troll

Har du noen gang lurt på hvilke personlighetstrekk som er typisk for internett-troll? Forskere har nå funnet at det er en sterk forbindelse mellom trolling på nett, og sadistiske, psykopatiske eller Machiavellianistiske personlighetstyper.
Psykisk helse

Solskinnsdager og selvmordsrisiko

Mange studier har sett på sesongvariasjoner ved selvmord. Denne studien har sett på hvordan antall solskinnsdager påvirker selvmordsraten - uavhengig av sesong. Konklusjonen er at det både øker og reduserer risikoen.
Psykisk helse

Mobbing kan føre til natteskrekk

Å bli mobbet på barneskolen kan føre til parasomnier som mareritt, søvngjengeri og natteskrekk flere år senere.
Psykisk helse

Søvnmangel og selvmord

Dårlig søvnkvalitet er forbundet med økt risiko for selvmord hos eldre, selv etter å ha justert for depresjonssymptomer.
Psykisk helse

Kan flytting påvirke barns mentale helse?

Barn som flytter bosted i barndommen, har større risiko for å utvikle psykiske problemer enn de som ikke flytter på seg. Risikoen er størst for barn mellom 12 og 17 år.
Psykisk helse

Kjærlighetssorg

Fortvilelse, gråt og idiotiske påfunn. Heldigvis er det likt for alle.
Psykisk helse

- Ikke gode nok studier i Norge

Ifølge voldsforsker Ragnhild Bjørnebekk er sammenhengen mellom voldsskildringer i mediene og heving av aggresjonsnivået klar: - Men i Norge har vi få kvalitetsstudier som ser på hvordan adferden vår endres. Effektstudier har nesten forsvunnet fra mediestudier i Norge, sier hun.