Nyhetsartikkel

Botox mot depresjon

Temaside om Korona

Effekt etter seks uker

I en randomisert kontrollert studie fra Iranian Journal of Public Health i 2017, fikk deltagerne enten botox eller placebobehandling7. Det var totalt 28 deltagere i studien, syv menn og syv kvinner i hver gruppe. Her konkluderte forfatterne med at botox er trygt og effektivt i behandlingen av alvorlig depresjon.

Det ble funnet positiv effekt av behandlingen etter seks uker, men ingen effekt av betydning etter to uker. Behandling med botox hadde 47 prosent effekt, mot ni prosent i placebogruppen. Flere studier bør utføres for å finne ut mer om effekt og sikkerhet, skriver forfatterne avslutningsvis.

Les også: Behandling av depresjon

Forrige side Neste side