Nyhetsartikkel

Botulinumtoksin mot depresjon

Botulinumtoksin i "sinterynken" kan redusere depresjonssymptomer hos personer med depresjon.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Flere studier har funnet at injeksjon av botulinumtoksin (for eksempel Botox) i glabella, "sinterynken" (linjene som går oppover fra neseroten og mellom øyenbrynene), har effekt på depresjon1-3. Botulinumtoksin er et stoff som lammer muskulaturen. Dette skjer ved at overføring av nerveimpulser blokkeres midlertidig.

Følelser uttrykkes via ansiktsmuskulaturen, som sender tilbakemelding til hjernen for å forsterke disse følelsene. Denne syklusen forstyrres når botulinumtoksin injiseres i sinterynken.

Behandlingen skal altså lamme muskler som er aktivert i forbindelse med depresjonsfølelse.

Les også vår oversiktsartikkel om depresjon

Få bivirkninger

I en studie som ble publisert i International Clinical Psychopharmacology i januar 20204, undersøkte forfatterne effekten av å behandle alvorlig depresjon med injeksjon av botulinumtoksin i sinterynken. Studien varte i 24 uker og var en dobbeltblindet, placebokontrollert, randomisert fase to studie. Deltagerne var 255 voksne kvinner. Forfatterne fant at behandlingen gjennomgående reduserte depresjonssymptomer i ukene observasjonene ble gjennomført. De fleste bivirkningene som ble rapportert, var lik de man fikk av placebobehandlingen (injeksjon med saltvann). Botulinumtoksin-behandlingen er et ikke-systemiske inngrep med få bivirkninger, som kan være et trygt alternativ til antidepressiva, skriver forfatterne i konklusjonen. At behandlingen er "ikke-systemisk" vil si at den ikke virker på hele kroppen, slik for eksempel medikamenter kan gjøre.

I innledningen til studien skriver forfatterne at depresjon er en vanlig sykdom som kan føre til betydelig uførhet og høye kostnader. Ansiktsmuskler som blir aktivert av negative følelser som tristhet, redsel og angst, er relativt overfølsomme hos personer med depresjon. 

Tidligere studier har vist at opptil to tredjedeler av personer med alvorlig depresjon ikke opplever bedring med bruk av SSRI (medisiner mot depresjon). SSRI kan gi en rekke bivirkninger. Blant annet kan det ha negativ effekt på mage/tarm og sexliv. Bivirkninger er den vanligste grunnen til at pasienter kutter ut antidepressiva i løpet av de første månedene av behandlingen.

Botulinumtoksin i sinterynken virker kun lokalt. De bivirkningene som ble registrert i studien var forbigående plager som midlertidig hodepine eller irritasjon ved injeksjonsområdet.

Det kreves mer forskning på området, skriver forfatterne. 

Den aktuelle studien hadde fått støtte fra legemiddelfirmaet Allergan.

Neste side