Nyhetsartikkel

Botulinumtoksin mot depresjon

Botulinumtoksin i "sinterynken" kan redusere depresjonssymptomer hos personer med depresjon.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Flere studier har funnet at injeksjon av botulinumtoksin (for eksempel Botox) i glabella, "sinterynken" (linjene som går oppover fra neseroten og mellom øyenbrynene), har effekt på depresjon1-3. Botulinumtoksin er et stoff som lammer muskulaturen. Dette skjer ved at overføring av nerveimpulser blokkeres midlertidig.

Følelser uttrykkes via ansiktsmuskulaturen, som sender tilbakemelding til hjernen for å forsterke disse følelsene. Denne syklusen forstyrres når botulinumtoksin injiseres i sinterynken.

Behandlingen skal altså lamme muskler som er aktivert i forbindelse med depresjonsfølelse.

Les også vår oversiktsartikkel om depresjon

Få bivirkninger

I en studie som ble publisert i International Clinical Psychopharmacology i januar 20204, undersøkte forfatterne effekten av å behandle alvorlig depresjon med injeksjon av botulinumtoksin i sinterynken. Studien varte i 24 uker og var en dobbeltblindet, placebokontrollert, randomisert fase to studie. Deltagerne var 255 voksne kvinner. Forfatterne fant at behandlingen gjennomgående reduserte depresjonssymptomer i ukene observasjonene ble gjennomført. De fleste bivirkningene som ble rapportert, var lik de man fikk av placebobehandlingen (injeksjon med saltvann). Botulinumtoksin-behandlingen er et ikke-systemiske inngrep med få bivirkninger, som kan være et trygt alternativ til antidepressiva, skriver forfatterne i konklusjonen. At behandlingen er "ikke-systemisk" vil si at den ikke virker på hele kroppen, slik for eksempel medikamenter kan gjøre.

I innledningen til studien skriver forfatterne at depresjon er en vanlig sykdom som kan føre til betydelig uførhet og høye kostnader. Ansiktsmuskler som blir aktivert av negative følelser som tristhet, redsel og angst, er relativt overfølsomme hos personer med depresjon. 

Tidligere studier har vist at opptil to tredjedeler av personer med alvorlig depresjon ikke opplever bedring med bruk av SSRI (medisiner mot depresjon). SSRI kan gi en rekke bivirkninger. Blant annet kan det ha negativ effekt på mage/tarm og sexliv. Bivirkninger er den vanligste grunnen til at pasienter kutter ut antidepressiva i løpet av de første månedene av behandlingen.

Botulinumtoksin i sinterynken virker kun lokalt. De bivirkningene som ble registrert i studien var forbigående plager som midlertidig hodepine eller irritasjon ved injeksjonsområdet.

Det kreves mer forskning på området, skriver forfatterne. 

Den aktuelle studien hadde fått støtte fra legemiddelfirmaet Allergan.

Kan oppleve rask bedring

I en artikkel som ble publisert i Handbook of Experimental Pharmacology i 2019, skriver forfatterne at en rekke kliniske studier har vist at botulinumtoksin kan brukes i behandlingen av alvorlig depresjon5. Personer som har unipolar depresjon, kan oppleve en rask, sterk og vedvarende forbedring i depresjonssymptomer etter injeksjon av botulinumtoksin i sinterynken.

Foreløpige data antyder at botulinumtoksin også kan være effektivt i behandling av andre psykiske lidelser med mye negative følelser - som borderline personlighetsforstyrrelse.

I en liten studie med seks deltagere, som ble publisert i Journal of Psychiatric Research i 20186, ble botulinumtoksin i sinterynken forsøkt ved moderat til alvorlig depresjon ved bipolar lidelse. En av årsakene til at dette ble forsøkt, var at deltagerne opplevde bivirkninger fra andre medisiner. Fire av seks pasienter opplevde bedring etter behandlingen. De siste to deltagerne opplevde reduksjon av depresjonssymptomer. Når effekten av injeksjonen avtok (etter omtrent tre måneder), kom depresjonssymptomene tilbake. Ny behandling med botulinumtoksin, ga på nytt vellykket lindring av depresjonssymptomer.

Les også: Antidepressiva

Effekt etter seks uker

I en randomisert kontrollert studie fra Iranian Journal of Public Health i 2017, fikk deltagerne enten botulinumtoksin eller placebobehandling7. Det var totalt 28 deltagere i studien, syv menn og syv kvinner i hver gruppe. Her konkluderte forfatterne med at botulinumtoksin er trygt og effektivt i behandlingen av alvorlig depresjon.

Det ble funnet positiv effekt av behandlingen etter seks uker, men ingen effekt av betydning etter to uker. Behandling med botulinumtoksin hadde 47 prosent effekt, mot ni prosent i placebogruppen. Flere studier bør utføres for å finne ut mer om effekt og sikkerhet, skriver forfatterne avslutningsvis.

Les også: Behandling av depresjon

Endring i utseendet var ikke av betydning

Tidligere studier har funnet at det ikke var nødvendig at deltagerne hadde synlig sinnarynke for å ha effekt av behandlingen. Endringen i utseendet på disse linjene var heller ikke stor og ikke statistisk betydningsfull.

Randomiserte, dobbeltblindede og placebo-kontrollerte studier fra 2014 har tidligere funnet at injeksjon med botulinumtoksin i sinterynken ga en reduksjon av depresjonssymptomer på 47 prosent etter seks uker. 

Disse studiene kan du lese mer om her: Botolinumtoksin - effektiv behandling av depresjon?

Botulinumtoksin

Botulinumtoksin blir mye brukt over hele verden, blant annet til å løse opp smertefulle krampetilstander hos mennesker med hjerneskade og lammelser. Men preparatet er best kjent som et kosmetisk tiltak for å fjerne rynker.

Botulinumtoksin blokkerer et signalstoff som nervene i kroppen benytter til å sende meldinger til blant annet muskler. Dette fører til at nervene ikke får gitt de beskjedene de skal til musklene, og musklene klarer ikke å trekke seg sammen. Resultatene er ofte synlige etter tre til åtte dager, men det kan gå to til tre uker før du kan se full effekt av behandlingen. Virkningen av botulinumtoksin er midlertidig og går ut etter cirka tre måneder.

Kan effekten forklares?

Det ser ut til at ansiktsuttrykk som gjenspeiler følelser, påvirker kroppsfunksjoner som er utenfor vår normale bevisste kontroll. I det som omtales som "facial feedback hypothesis", er det i en eldre studie vist at ansiktsbevegelser forbundet med å være glad, trist, sint eller redd fører til endringer i det autonome nervesystemet8. Funn tyder på at sammentrekninger i ansiktsmuskulaturen påvirker humøret: Et smil fremmer en god følelse mens en rynket panne og glabella utløser en dyster stemning.

Mer kunnskap behøves for å forklare hvorfor botulinumtoksin kan ha en gunstig effekt på depresjon.

 

Kilder

Referanser

  1. Finzi E, Wasserman E. Treatment of depression with botulinum toxin A: a case series. Dermatol Surg. 2006;32(5):645–649.
  2. Chugh S, Chhabria A, Jung S, et al. Botulinum toxin as a treatment for depression in a real-world setting. J Psychiatr Pract, 2018; 24 (1): 15-20. pmid:29320379 PubMed
  3. Parsaik AK, Mascarenhas SS, Hashmi A, et al. Role of botulinum toxin in depression. J Psychiatr Pract, 2016; 22 (2); 99-110. pmid:27138078 PubMed
  4. Brin MF, Durgam S, Lum A, James L, Liu J, Thase ME, Szegedi A. OnabotulinumtoxinA for the treatment of major depressive disorder: a phase 2 randomized, double-blind, placebo-controlled trial in adult females. International Clinical Psychopharmacology 2020; 35 (1): 19-28. www.ncbi.nlm.nih.gov
  5. Wollmer MA, Magid M, Krueger THC, Finzi E. Depression. Handb Esp Pharmacol, Nov 07 2019. www.ncbi.nlm.nih.gov
  6. Wollmer MA, Neumann I, Magid M, Kruger TH. Shrink that frown! Botulinum toxin therapy is lifting the face of psychiatry. G Ital Dermatol Venereol 2018; 153 (4): 540-548. www.ncbi.nlm.nih.gov
  7. Zamanian A, Ghanbari Jofael A, Mehran G, Azizian Z. Efficacy of Botox versus Placebo for Treatment of Patients with Major Depression. Iran J Public Health 2017; 46 (7): 982-984. www.ncbi.nlm.nih.gov
  8. Ekman P, Levenson PW, Friesen WV. Autonomic nervous system activity distinguishes among emotions. Science. 1983; 4616: 1208-1210. PubMed
  9. Finzi E, Kels L, Shaver B, Eberlein C, Krueger TH, Wollmer MA. Botulinum toxin therapy of bipolar depression: A case series.. J Psychiatr 2018; 104: 55-57. www.ncbi.nlm.nih.gov