Nyhetsartikkel

Depresjon er nest hyppigste årsak til uførhet på verdensbasis

Depresjon blir nå rangert som nest hyppigste årsak til uførhet på verdensbasis. I tillegg er det en betydelig bidragsyter til andelen selvmord og iskemisk hjertesykdom.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Funnene stammer fra den siste studien om Global Burden og Disease (GBD), som ble publisert i 2010. De nye funnene ble publisert i PLoS Medicine i november 20131.

I GBD-studiene som ble publisert i 1990, var depresjon rangert som den fjerde ledende årsak til uførhet. I GBD-studiene fra 2000 var det den tredje ledende årsak til uførhet.

Se også vår animasjon om depresjon:

Økte med 37.5 prosent

GBD studiene skal gi de nyeste og mest omfattende beregningene på i hvilken grad død og uførhet er knyttet til depresjon, både på verdensbasis og i de individuelle landene. Den globale byrden av depresjonssykdom økte med 37.5 prosent mellom 1990 og 2010 på grunn av befolkningsvekst og aldring.

Forfatterne bak studien konkluderer med at disse funnene understreker hvor viktig det er at den offentlige helsetjenesten prioriterer depresjonslidelser, og gjennomfører kostnadseffektive tiltak som kan bidra til å redusere forekomsten.

Les også vår pasientinformasjon om depresjon.

Inkluderte 187 land

I GBD-studien brukes vitenskaplige arbeid som tallfester tap av helse knyttet til sykdom og skader i form av uførhetsjusterte leveår (DALYs), hvor en DALY tilsvarer tapet av et leveår uten sykdom. Deretter adderes årene med sykdom og tapte leveår på grunn av tidlig død forårsaket av en bestemt sykdom.

MADRS er et instrument som skal måle omfanget og intensiteten av vanlige depresjonssymptomer. Du finner det her.

Inkludert i 2010 studien er 291 sykdommer og skader, og byrden knyttet til 67 risikofaktorer i 187 land.

Den ledende årsaken til uførhet på verdensbasis er lave ryggsmerter. Den ledende dødsårsaken er høyt blodtrykk, fulgt av røyking og deretter alkohol.

Kilder

Referanser

  1. Ferrari AJ, Charlson FJ, Norman RE, Patten SB, Freedman G, Murray CJL, Vos T, Whiteford HA. Burden of Depressive Disorders by Country, Sex, Age, and Year: Findings from the Global Burden of Disease Study 2010. PLoS Med 2013. www.plosmedicine.org