Nyhetsartikkel

Depresjon hos mor og risiko for atferdsproblemer hos barnet

Dersom mor er deprimert i barnets tidlige leveår, er risikoen høyere for at barnet har emosjonelle problemer og atferdsproblemer i fem års-alderen.

Dette ifølge en studie som ble publisert i tidsskriftet Pediatrics i juni 20151.

Målet med studien var å undersøke forholdet mellom depresjon hos mor i svangerskapet og frem til barnet var i fem-års alderen, og barns emosjonelle problemer og atferdsproblemer i fem års-alder. Det er vist i tidligere studier at det er en sammenheng mellom depresjon hos mor i barnets tidlige leveår, og høyere forekomst av atferdsproblemer i fem års-alderen.

Les også vår oversiktsartikkel om depresjon.

62 prosent hadde ingen depresjon

1183 mor-barn forhold ble fulgt i en fransk mor-barn studie. De ble fulgt fra uke 24-27 i svangerskapet og frem til barnet fylte fem år. Barnets atferd ble undersøkt ved hjelp av et spørreskjema (Strengths and Difficulties Questionnaire). Depresjonssymptomer hos mor ble undersøkt i svangerskapet, og da barnet var tre år og fem år.

Hos 62 prosent av deltagerne hadde mødrene ingen symptomer på depresjon. 25 prosent hadde vedvarende middels symptomer på depresjon. Knapt 5 prosent hadde høye symptomer på depresjon. Knapt 4% prosent hadde høye symptomer kun i svangerskapet, og knapt 5% prosent hadde høye symptomer på depresjon når barnet var i førskolealder.

Barn av mødre som hadde vedvarende middels til høye symptomer på depresjon, hadde de høyeste nivåene av atferdsproblemer og emosjonelle problemer i fem-års alderen. I tillegg hadde de økt nivå av emosjonelle symptomer, problemoppførsel og problemer med jevnaldrende, sammenlignet med barn av mødre som aldri var deprimerte.

Barnehage kan hjelpe

Tidligere studier har vist at så lite som en halv dag i uken med barnehage, kan utjevne risikoen for atferdsproblemer hos barn med mødre som har tilbakevendende depresjoner. Les mer om dette her: Barnehage hjelper når mor er deprimert

Kilder

Referanser

  1. van der Waerden J, Galèra C, Larroque B, Saurel-Cubizolles MJ, Sutter-Dallay AL, Melchior M. Maternal Depression Trajectories and Children's Behavior at Age 5 Years. Pediatrics 2015; 166 (6): 1440-48. www.jpeds.com