Nyhetsartikkel

Fødselsdepresjon bør oppdages før fødselen

Fødselsdepresjon kan oppdages og behandles allerede under graviditeten, mener danske forskere fra Rigshospitalet.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Både i Norge og i Danmark er det vanlig å screene for fødselsdepresjon i ukene etter en fødsel.

En ny undersøkelse fra Rigshospitalet i Danmark, der allmennleger i København har bidratt, viser at man kan oppdage fødselsdepresjon både hos mor og far før barnet er født og at behandling innen barnet er født, har god effekt.

Screeningskjemaet består av 26 spørsmål som de kommende foreldrene skal svare på - om deres mentale tilstand, om relasjoner og om hvilke tanker de har om det å få barn.

Ifølge det norske Folkehelseinstituttet (FHI) vil det hvert år være anslagsvis 3000-9000 barselkvinner i Norge som er plaget av nedstemthet og depresjon. Rundt en tredel av alle fødsels- og barseldepresjoner starter under graviditeten.

Ifølge retningslinjene for svangerskapsomsorgen i Norge bør kvinnen spørres om hun har hatt psykisk sykdom. Det er også anbefalt at helsepersonell bruker metoder som fanger opp gravide med depressive symptomer. Det samme bør gjelde i barselperioden. Redskapet som gjerne brukes, er spørreskjemaet "the Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS)" med ti spørsmål om kvinnens psykiske helse. Dette kan avdekke depressive symptomer hos barselkvinner, og metoden er tatt i bruk i flere kommuner i Norge.

Les mer om fødselsdepresjon her

Tilbud om psykolog

Fdselsdepresjon

Ifølge en nyhetsmelding fra Rigshospitalet, kan fødselsdepresjonen altså ikke bare oppdages, men også behandles før barnet er født. Dette vil spare både barnet og foreldrene for store belastninger.

Forskerne bak denne undersøkelsen han foretatt en screening av både menn og kvinner. I halvannet år har 30 leger fra København screenet vel 1200 kommende mødre og fedre. Spørreundersøkelsen foregikk rundt uke 24 av svangerskapet.

Forskerne sier i nyhetsmeldingen at 11 prosent av kvinnene og 8 prosent av mennene hadde eller var i faresonen for å få fødselsdepresjon.

Etter screeningen i uke 24, fikk de aktuelle deltagerne tilbud om psykologsamtaler på Rigshospitalet de siste tre månedene av svangerskapet. Mødrene og fedrene tok imot behandlingen.

Forskningsleder Svend Aage Madsen mener funnene er oppsiktsvekkende, siden resultatene viser at screeningen og tidlig behandling kan forebygge den belastningen fødselsdepresjon er for småbarnsforeldre og barnet selv.

Anbefaler å innføre screening

- Som lege tenker mange av oss at vi kjenner de gravide kvinnene og kan kjenne igjen en depresjon som er på vei. Men vi oppdaget at vi ble overrasket, og særlig gjaldt dette mennene, sier Birgitte Bibow, lege og medlem i forskergruppen.

Ifølge forskerne viser dette prosjektet for første gang i Danmark at det er mulig å kartlegge fødselsdepresjon hos både kvinner og menn allerede under graviditeten - så tidlig som i uke 24. De foreslår derfor at det innføres systematisk screening av foreldre som møter til svangerskapskontroll og at hurtig psykologhjelp tilbys i de tilfellene der man ser risiko for fødselsdepresjon.

Nyhetsmeldingen fra Rigshospitalet i Danmark finner du her

Kilder

Referanser

  1. https://www.fhi.no/fp/psykiskhelse/psykiskelidelser/depresjon-i-forbindelse-med-fodsel/
  2. https://www.rigshospitalet.dk/presse-og-nyt/nyheder/nyheder/Sider/2017/januar/foedselsdepression_kan_opdages_allerede_under_graviditeten.aspx