Nyhetsartikkel

Førskolebarn får sjelden hjelp for psykiske problemer

Sju prosent av norske 4-åringer har psykiske vansker – enten adferdsvansker eller emosjonelle problemer som angst og depresjoner.

Men under 11 prosent av familier med barn med psykiske problemer søker hjelp.

Dette kommer fram i undersøkelsen Tidlig trygg i Trondheim - et forskningsprosjekt som identifiserer risiko- og beskyttelsesfaktorer for utvikling av psykisk helse hos barn. Dette er en av verdens største undersøkelser i sitt slag, og inkluderer 1000 deltagere som var fire år i 2006. Siden er de blitt undersøkt hvert andre år, og forskerne ved Psykologisk institutt og NTNU Samfunnsforskning er snart i gang med den femte runden.

Det er publisert en rekke studier med bakgrunn i dette materialet. Den seneste i Pediatrics i 2014 som blant annet omhandler hvor mange av norske førskolebarn med psykiske problemer som får hjelp.

Resultatene viser altså at dette er svært få: det er under 11 prosent av familiene til fireåringer som trenger hjelp, som oppsøker hjelpeapparatet.

- Hvorfor så få familier søker hjelp med sine barn, har vi ikke undersøkt, mer det er trolig et sammenfall av flere ting. En av grunnene tror jeg er at man vil se det an, at man tror barnet vil vokse problemene av seg og at dette kun er en fase, og for mange stemmer dette, sier Lars Wichstrøm til NHI.no. Han er professor ved Psykologisk institutt ved NTNU og leder prosjektet Tidlig trygg.

Les også: Depresjoner blant barn og unge

Bør får hjelp

- At foreldre vil se an situasjonen er forståelig. Er det en variant av noe vanlig eller skal man søke hjelp? Men for en del vil problemene ikke gå over, og disse barna bør få hjelp, sier Wichstrøm. Han tror også at mange foreldre ikke helt vet hva som er uvanlig adferd og tegn på psykiske problemer, kanskje er man foreldre for første gang og er usikker.

Samtidig er ikke foreldrene alene om å ha omsorg for barnet: 95 prosent av fireåringene går i barnehage.

- Barnehagepersonell rapporterer også i liten grad om psykiske problem blant barn. Dette til forskjell fra for eksempel Danmark, der barnehagene i større grad rapporterer om emosjonelle problemer, forteller Wichstrøm. En tidligere studie som forskerne bak Tidlig trygg står bak, og som er publisert i tidsskriftet Journal of Child Psychology and Psychiatry, viser at sju prosent av landets fireåringer har psykiske vansker.

Barns psykiske problemer deles grovt opp i to grupper: adferdsvansker og emosjonelle vansker. Adferdsvansker er blant annet ADHD, mens emosjonelle problemer består av angst og depresjoner. Resultatene fra sistnevnte studie viser at guttene oftere får både ADHD og depressive symptomer enn jentene. Forskerne konkluderer her med at de mest kjente psykiske vanskene man finner hos barn, kan diagnostiseres allerede før skolestart.

Les også: Angstlidelser hos barn

Neste side