Nyhetsartikkel

- Ikke gode nok studier i Norge

Ifølge voldsforsker Ragnhild Bjørnebekk er sammenhengen mellom voldsskildringer i mediene og heving av aggresjonsnivået klar: - Men i Norge har vi få kvalitetsstudier som ser på hvordan adferden vår endres. Effektstudier har nesten forsvunnet fra mediestudier i Norge, sier hun.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

I en artikkel som ble publisert i tidsskriftet Pediatrics i april 2014, har forfatterne sett på årsaker til at mange ikke tror på forskning som viser at filmer og spill med voldelig innhold, har en negativ innvirkning på barn og unge.

Vår nyhetssak om denne artikkelen finner du her: Hvorfor er det så vanskelig å tro på medienes påvirkning?

Klar effekt

I norske aviser finner man nyhetssaker som viser et mer sprikende bilde enn det forfatterne i Pediatrics viser til. Noen konkluderer med at sammenhengen mellom vold i mediene og vold i det virkelige liv ikke er så sterk som tidligere forskning har funnet. Noen konkuderer med at det å spille voldelige dataspill kan føre til en mindre voldelig adferd. I artikkelen som ble publisert i Pediatrics, skriver forfatterne at sammenhengen er helt klar - og sterkere enn mange andre helserisikoer som vi kjenner og stoler på, som sammenhengen mellom asbest og kreft, og passiv røyking og lungekreft.

- Det er klare effekter hos de som ofte eksponeres for voldsskildringer. Det har effekt på tanker, logikk, og det øker aggresjonsnivået. Noen blir mer likegyldige til den volden de ser rundt seg, mens vi i noen tilfeller ser konkrete copycats. Dette er hva de gode studiene - metastudier - som sammenstiller alle studier som følger barn og unge over flere år, og de eksperimentelle studiene - viser. Det meste jeg har gått gjennom av studier, viser klare effekter, sier Ragnhild Bjørnebekk, som er voldsforsker ved Politihøgskolen.

Neste side