Nyhetsartikkel

Kan flytting påvirke barns mentale helse?

Barn som flytter bosted i barndommen, har større risiko for å utvikle psykiske problemer enn de som ikke flytter på seg. Risikoen er størst for barn mellom 12 og 17 år.

Temaside om Korona
Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Studien som viser dette, er publisert i tidsskriftet Journal of Adolescent Health, og undersøkelsen er utført ved hjelp av data om mer enn 500 000 barn der en eller begge foreldrene jobber i det amerikanske forsvaret.

Resultatene viser at de barna som flytter, øker risikoen for å utvikle psykiske problemer. Forskerne kontrollerte for faktorer som den mentale helsen til foreldrene.

Omtrent 25 prosent av de vel 500 000 barna flyttet i løpet av studieperioden. Analysen fra studien viser at om barnet er mellom 12 og 17 år, vil sjansen for at det trenger psykisk helsehjelp øke med 20 prosent hvis det må flytte bosted. Er barnet mellom 6 og 11 år, øker sjansen med omtrent 3 prosent.

Les også: På flyttefot? - Hjelp barnet på plass i nytt miljø

Verst for de eldste barna

Å flytte er blitt sett på som en negativ faktor for den psykiske helsen til barn, men det har ofte vært vanskelig å skille effekten av flyttingen fra de forholdene som forårsaket det.

Det er vanlig å flytte bosted om foreldrene jobber i det militære i USA, men foreldrenes jobbforhold og helse er den samme også etter flyttingen. Derfor er dette, ifølge forskerne, en gruppe som egner seg å se på når man skal undersøke flyttingens helseeffekt på barn.

Forskerne delte barna inn i to grupper etter alder: 6 til 11 år og 12 og 17 år. De så på hvorvidt barna hadde hatt minst ett besøk hos helsevesenet der mentale problemer har vært årsaken i 2009.

Ungdommer som flyttet, hadde som nevnt mer alvorlige psykiske problemer enn yngre barn.

- Å vite hvordan flytting påvirker de psykiske helseproblemene hos barn, er viktig slik at familier og helsepersonell kan forutse disse utfordringene og forberede seg deretter, sier Jeffrey Millegan til Reuters Health. Han er hovedforfatteren av studien og psykiater ved Naval Medical Center i San Diego.

Han håper primærhelsetjenesten vet hvilken effekt flytting kan ha på barn.

Må justere hverdagslivet

Forskerne mener studien tyder på at man har undervurdert effekten av flytting.

- Det bør ikke overraske at barn og ungdom har problemer med å gjøre de justeringene som kreves i forbindelse med en flytting. Ungdom skal finne jevnaldrende og få en identitet utenfor hjemmet, og det er vanskeligere når omgangskretsen og skolegangen blir endret og forstyrret med flytting, sier Christopher Bellonci til Reuters Health. Han er barne-og ungdomspsykiater ved Floa Hospital for Children ved Tufts Medical Center.

Han sier at endring er stressende, og at det er viktig å gjøre gode forberedelser før man flytter.

Tips og råd: Slik forbereder du flyttingen

  • Har det skjedd store endringen i livet, for eksempel skilsmisse eller død, kan det være lurt å utsette flyttingen om det er mulig. Slik får barna tid til å justere seg.
  • Det er ikke sikkert de voksne fullt ut kan kontrollere behovet for å flytte - kanskje skjer det på grunn av jobboverføring eller økonomiske problemer. Selv om du ikke er fornøyd med å flytte - prøv å ha en positiv holdning. Foreldrenes holdninger og stemning kan i stor grad være med på å påvirke barna - som er på jakt etter trygghet.
  • Uansett omstendighetene, den viktigste måten å forberede barna er å snakke om det. Prøv å gi dem så mye informasjon om flyttingen så snart som mulig. Svar på spørsmål, vær ærlig og vær mottakelig for både positive og negative reaksjoner. Selv om flytting betyr en forbedring i familielivet, er det ikke sikkert barna forstår det - de er kanskje heller fokusert på de skremmende sidene ved endringen.
  • Involver barna i planleggingen så mye som mulig både i jakten på nytt hus og skole. Dette kan føre til at de føler at endringen ikke blir tvunget på dem.

Les flere råd om flytting her

Kilder

Referanser

  1. http://kidshealth.org/parent/positive/talk/move.html
  2. Millegan J, McLay R, Engel C.. The Effect of Geographic Moves on Mental Healthcare Utilization in Children.. J Adolesc Health 2014.