Nyhetsartikkel

Kvinner rammes oftere av angst

Kvinner har nesten dobbelt så stor sannsynlighet for å bli rammet av angstlidelser som menn, og personer under 35 år rammes oftere enn de som er eldre enn 35 år. Dette er noen av funnene fra en stor systematisk litteraturgjennomgang om angstlidelser.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Den systematiske litteraturgjennomgangen av tidligere litteraturgjennomganger (systematic review of reviews)) ble forhåndspublisert på nett i tidsskriftet Brain and Behavior i juni 2016.1

Angstlidelser er blant de vanligste psykiske sykdommene i den vestlige verden. I EU blir over 60 millioner mennesker årlig rammet av angstlidelser. Dette gjør angstlidelser til de mest utbredte psykiske tilstandene i EU. En rekke systematiske litteraturgjennomganger har fokusert på byrden ved depresjon, og de økonomiske, helsemessige og sosiale konsekvensene dette gir. Langt færre har undersøkt angstlidelser. De siste tiårene har forskningsinteressen for angstsykdommer økt. Kliniske gjennomganger har vist at angstlidelser er en risikofaktor for utvikling av andre angst- og stemningslidelser, og for rusmisbruk. Ubehandlet angst har blitt forbundet med betydelige personlige kostnader relatert til hyppige visitter til allmennlege og akuttbehandling, nedsatt arbeidsevne, arbeidsledighet og svekkede sosiale relasjoner, skriver forfatterne i innledningen.

Les også vår pasientinformasjon om generalisert angst.

Rammer oftere unge voksne

Illustrasjonsfoto: Colourbox
Illustrasjonsfoto: Colourbox

Totalt ble 48 systematiske litteraturgjennomganger inkludert. Blant funnene var at kvinner har nesten dobbelt så stor sannsynlighet for å bli rammet av angst, som menn. Uavhengig av kultur, rammer angst oftere personer under 35 år. På verdensbasis er det spesifikke fobier og generalisert angstlidelse som oppstår hyppigst, mens panikklidelser har lavest forekomst.

Les også: Kognitiv terapi- hjelp til selvhjelp

En global gjennomgang av ikke-medisinsk bruk av reseptbelagte opioider, rapporterte total angstforekomst ved innleggelse eller behandling for rusmiddelproblemer, å variere fra to prosent til 67 prosent. Problematisk og patologisk spilleavhengighet, og nå også internettavhengighet, er to typer risikoatferd som har fått oppmerksomhet. Forekomst av angst i sammenheng med internettavhengighet er først og fremst funnet i studier fra asiatiske land. En metaanalyse viste at risikoen for angst i denne gruppen, var dobbelt så høy som hos kontrollgruppen.

Les også: Å leve med angst (intervju)

Kronisk sykdom og angst

illustrasjonsbilde

En rekke kroniske sykdommer er forbundet medøkt forekomst av angst. Blant annet er det funnet at nesten 32 prosent av personer med MS har en angstlidelse.

Les også: Diabetes i kropp og sinn

Sammenlignet med den friske befolkningen eller kontrollgrupper, er forekomsten av angst høyere hos personer med kroniske fysiske sykdommer, og belastningen er særlig stor mot sluttstadier av dødelig sykdom. De områdene som har fått mest oppmerksomhet i angstfeltet, inkluderer avhengighet og kroniske fysiske sykdommer - i hovedsak kreft, hjerte- og karsykdommer, og luftveissykdommer. Andre angstsykdommer som internettavhengighet og angst ved MS, er relativt nye områder som det er forsket lite på, skriver forfatterne.

Fortsatt for lite forskning

litteratur

Forfatterne skriver i konklusjonen at angstsykdom i økende grad blir anerkjent som viktige bestemmende faktorer for dårlig helse, og smedfører stort behov for helsetjenester på verdensbasis. Men, til tross for (epidemiologiske) fremskritt i dette feltet, er viktige forskningsområder innen angst fortsatt under- og uutforsket.

Kilder

Referanser

  1. Remes O, Brayne C, van der Linde R, Lafortune L. A systematic review of reviews on the prevalence of anxiety disorders in adult populations. Brain and Behavior 2016. onlinelibrary.wiley.com