Nyhetsartikkel

Mobbing kan føre til natteskrekk

Å bli mobbet på barneskolen kan føre til parasomnier som mareritt, søvngjengeri og natteskrekk flere år senere.

Temaside om Korona
Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Dette ifølge en studie som ble forhåndspublisert i tidsskriftet Pediatrics i september 20141.

Det er godt kjent at mobbing kan føre til negative konsekvenser for den psykiske og fysiske helsen. Det er også kjent at personer som opplever en plutselig traumatisk hendelse, ofte har kortvarige søvnforstyrrelser. Langvarige traumer kan føre til lengre perioder med søvnforstyrrelser.

Her kan du lese mer om mobbing.

Tegn på mobbing

Forfatterne av denne studien fant at det å bli mobbet på barneskolen kan føre til parasomnier som mareritt og natteskrekk flere år senere. Leger, barneleger, foreldre og lærere kan vurdere parasomnier som potensielle tegn på mobbing. Slik kan mobbing oppdages tidligere, og det kan hjelpe barna å unngå de negative effektene av å bli mobbet.

Natteskrekk er en tilbakevendende, kortvarig søvnforstyrrelse hos barn. Tilstanden er karakterisert ved intens skriking og frykt, og det er vanskelig å vekke barnet. Her kan du lese mer om natteskrekk.

Denne forbindelsen er uavhengig av psykiatriske diagnoser, motgang i familien, IQ-nivå, emosjonelle- eller atferdsproblemer, seksuelt- eller fysisk misbruk, foreldresvikt før skolealder, vold i hjemmet, vedvarende mareritt, problemer med å få sove, og nattlige oppvåkninger før åtte års alder.

Stressutløst?

De som både ble mobbet og mobbet andre, hadde oftere parasomnier. De som bare mobbet, hadde ingen slik økning i risiko. Den sterkeste sammenhengen fant forfatterne hos de som ble kronisk mobbet i åtte- og ti- års alder. Å være jente, å ha vedvarende søvnproblemer, og emosjonelle- og atferdsproblemer i barndommen, øker risikoen for slike plager ytterligere. De som ble mobbet mest og lengst, hadde høyest andel mareritt og natteskrekk.

Les også vår artikkel om søvngjengeri.

Stress kan være en viktig årsaksmekanisme til parasomniene. Stresset som utløses av mobbing, fører ikke bare til fysiologisk årvåkenhet, men også til en forlengelse av bearbeiding av trusselinformasjon, som kan forstyrre søvnmønsteret. Mareritt kan oppstå når angst overgår et grensenivå. Flere studier antyder at engstelse kan være relatert til hvor hyppig parasomnier oppstår. Selv etter å ha kontrollert for eksisterende angstproblemer, viser resultatene at å bli mobbet øker risikoen for parasomnier.

Justert for andre faktorer

Deltagerne i studien var totalt 6796 barn som deltok i the Avon Longitudinal Study of Parents. I åtte- og ti- års alder ble de intervjuet om mobbing. Ved 13-års alder gjorde psykologer nye intervju med barna, denne gangen om parasomnier som mareritt, natteskrekk og søvngjengeri. Selv etter å ha justert for eksisterende faktorer relatert til mobbing og parasomnier, forutsa mobbing mareritt, natteskrekk og søvngjengeri.

Hos barn der parasomnier plutselig oppstår, bør derfor foreldre, rådgivere, leger og lærere vurdere å spørre barnet om det har opplevd å bli mobbet.

Mobbing

Mobbing er karakterisert som repeterende, aggressiv atferd, utført av en eller flere som har mer makt enn offeret. Mobbing er et globalt problem. I gjennomsnitt opplever 32 prosent av barn å bli mobbet, i følge undersøkelser fra 38 ulike land og regioner. Å bli mobbet øker risikoen for negativt utfall, inkludert fysiske og mentale problemer som angst og depresjon, psykotiske erfaringer, og borderline personlighetssymptomer. Mobbing øker også risikoen for selvskading, selvmordstanker, selvmordsforsøk og selvmord.

Kilder

Referanser

  1. Wolke D, Lereya ST. Bullying and Parasomnias: A Longitudinal Cohort Study. Pediatrics 2014. pediatrics.aappublications.org