Nyhetsartikkel

Mobbing og selvskading

Forskning viser at over halvparten av barn i 12-årsalderen som skader seg selv med vilje, blir mobbet.

Temaside om Korona
Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Dette ifølge en studie som ble forhåndspublisert på nett i British Medical Journal i april 20121.

Deltagerne i studien var i overkant av 1000 tvillingpar fra England og Wales, som deltok i en stor kohort-studie.

Faktorer som økte risikoen for selvskading hos barn som ble mobbet, inkluderte andre lignende adferds- og følelsesmessige problemer, en familiehistorie med selvmord, selvmordsforsøk eller selvskading, og fysisk mishandling utført av en voksen.

-Ingen overraskelse

- At mobbing er knyttet til negativt utfall for ofrene, vil neppe overraske mange. Men vi ble nedtrykte av å finne at barn helt nede i 12-årsalder har ca. 3 ganger høyere sannsynlighet for å skade seg selv, enn barn som ikke ble mobbet, sier hovedforfatteren til Medscape Medical News2.

Forbindelsen mellom mobbing og selvskading gjaldt også i de tilfellene der bare den ene tvillingen ble mobbet. Dette utelukker andre faktorer som foreldre og hjemmeliv, fra å forklare denne sammenhengen.

Ifølge forfatterne bør flere tiltak settes i verk for å hjelpe barn som blir mobbet, til å håndtere de følelsesmessige lidelsene, og at effekten av slike tiltak bør undersøkes.

Over halvparten av selvskaderne ble mobbet

Deltagerne i studien var tvillinger som ble født i 1994 eller 1995. Disse fikk besøk av forskerne i 5-årsalderen, og nye besøk da de var 7, 10 og 12 år gamle. Ved de tre siste hjemmebesøkene ble spørsmål om mobbing stilt til mor og barn separat. Da barna ble 12 år, spurte forskerne mødrene om de hadde opplevd at barna hadde skadet seg selv med vilje, eller forsøkt å ta selvmord, i løpet av de siste 6 månedene.

Selvskadingen kunne bestå i f.eks kutting og biting i armen, hårnapping (trikotillomani), eller selvmordsforsøk.

Resultatene viser at 3 prosent av deltagerne drev med selvskading i 12-års alderen. Av disse var 56 prosent mobbeofre.

Kilder

Referanser

  1. HL Fisher, TE Moffitt, RM Houts, DW Belsky, L Arseneault, A Caspi. Bullying victimisation and risk of self harm in early adolescence: longitudinal cohort study. BMJ 2012; 344: e2683. www.bmj.com
  2. Study Identifies Risk Factors of Bullied Children Likely to Self-Harm - Medscape