Nyhetsartikkel

Mobbing på internett

Mobbing på internett brer om seg og kan få store konsekvenser for den som blir utsatt. Studieleder Arve Thorshaug (bildet) ved Høgskolen i Nord-Trøndelag har engasjert seg i digital mobbing i flere år, og sier at fenomenet blir aktuelt for stadig yngre barn.

For undersøkelser fra Medietilsynet viser at barn helt ned i sjuårsalderen blir utsatt for digital mobbing - i for eksempel spill som har chattemuligheter.

Den nyeste undersøkelsen fra Medietilsynet fra 2014 viser at 13 prosent av barn mellom 9 og 16 år har opplevd at noen har vært slemme mot dem eller mobbet dem på nett eller via mobilen det siste året. 7 prosent sier at de er blitt truet via internett, og 11 prosent sier at det er blitt lagt ut bilder av dem som har gjort dem trist eller sint.

- Dette har eskalert fordi vi som foreldre ikke har engasjert oss nok, sier Arve Thorshaug til NHI.no. Thorshaug er lærer, rektor og har jobbet innen barne- og ungdomspsykiatrien. I mange år har han reist rundt på ungdomsskoler og snakket om mobbing på nett, men i det siste har han også fått henvendelser fra barneskoler og barnehager.

- Det jeg tidligere reiste rundt på ungdomsskoler og advarte mot, gjelder også nå for langt yngre barn. De yngre barna har ikke samme forutsetninger som de større, derfor endrer også voksenrollen seg, sier han.

Hva er digital mobbing?

Barn og internett

Mobbing på nett kan være mye. Det kan handle om at man får tilsendt stygge eller sårende meldinger. Det kan handle om at en eller flere ikke blir invitert til å delta i sosiale grupper på nettet eller man kan i sosiale medier bli utsatt for sladring, bli kalt navn og få sarkastiske kommentarer.

Andre kan også misbruke passord og profiler og publisere bilder av noen som gjør at vedkommende blir flau eller blir satt i et dårlig lys. Utestengelse i form av at ingen "liker" bilder eller statusoppdateringer kan også føre til at barn føler seg mobbet – for veldig mange er denne typen bekreftelse utrolig viktig.

I dag er det trolig snapchat, instagram og ulike chatte-kanaler som er de fremste mobbearenaene på nett. På facebook foregår det ikke så mye mobbing lenger, mener Thorshaug. Facebook brukes av flere aldersgrupper, og der blir det en slags selvjustis.

- Det er der barna får være alene på nettet, at mobbingen skjer, sier han.

Neste side