Nyhetsartikkel

Mobbing på internett

Mobbing på internett brer om seg og kan få store konsekvenser for den som blir utsatt. Studieleder Arve Thorshaug (bildet) ved Høgskolen i Nord-Trøndelag har engasjert seg i digital mobbing i flere år, og sier at fenomenet blir aktuelt for stadig yngre barn.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

For undersøkelser fra Medietilsynet viser at barn helt ned i sjuårsalderen blir utsatt for digital mobbing - i for eksempel spill som har chattemuligheter.

Den nyeste undersøkelsen fra Medietilsynet fra 2014 viser at 13 prosent av barn mellom 9 og 16 år har opplevd at noen har vært slemme mot dem eller mobbet dem på nett eller via mobilen det siste året. 7 prosent sier at de er blitt truet via internett, og 11 prosent sier at det er blitt lagt ut bilder av dem som har gjort dem trist eller sint.

- Dette har eskalert fordi vi som foreldre ikke har engasjert oss nok, sier Arve Thorshaug til NHI.no. Thorshaug er lærer, rektor og har jobbet innen barne- og ungdomspsykiatrien. I mange år har han reist rundt på ungdomsskoler og snakket om mobbing på nett, men i det siste har han også fått henvendelser fra barneskoler og barnehager.

- Det jeg tidligere reiste rundt på ungdomsskoler og advarte mot, gjelder også nå for langt yngre barn. De yngre barna har ikke samme forutsetninger som de større, derfor endrer også voksenrollen seg, sier han.

Hva er digital mobbing?

Barn og internett

Mobbing på nett kan være mye. Det kan handle om at man får tilsendt stygge eller sårende meldinger. Det kan handle om at en eller flere ikke blir invitert til å delta i sosiale grupper på nettet eller man kan i sosiale medier bli utsatt for sladring, bli kalt navn og få sarkastiske kommentarer.

Andre kan også misbruke passord og profiler og publisere bilder av noen som gjør at vedkommende blir flau eller blir satt i et dårlig lys. Utestengelse i form av at ingen "liker" bilder eller statusoppdateringer kan også føre til at barn føler seg mobbet – for veldig mange er denne typen bekreftelse utrolig viktig.

I dag er det trolig snapchat, instagram og ulike chatte-kanaler som er de fremste mobbearenaene på nett. På facebook foregår det ikke så mye mobbing lenger, mener Thorshaug. Facebook brukes av flere aldersgrupper, og der blir det en slags selvjustis.

- Det er der barna får være alene på nettet, at mobbingen skjer, sier han.

- Det handler om voksenrollen

- Utfordringen er at mange foreldre melder seg ut. De kan ikke nok om de sosiale mediene, og derfor blir dette en lekegrind for barna, sier Thorshaug.

- Har du valgt å bli foreldre, har du også valgt den mest krevende jobben i livet. Den må man ta på alvor. I denne sammenhengen handler det om å ta den digitale verdenen på alvor, man må ta voksenrollen og bli i den, sier han.

Thorshaug sier at barna må lære seg hva som er positivt og bra med internett, og ta avstand fra det som ikke er det. Barna må ha et handlingsapparat til det de møter på sin ferd på internett.

- Vi må jobbe for at barna selv opparbeider seg en sperre for hva som er bra og dårlig på internett. Foreldre må derfor vite og kjenne til det barna driver med. Jeg er svært bekymret for at dette får lov til å være barns arena, sier han. Thorshaug mener konsekvensen av digital mobbing er verre enn tradisjonell mobbing.

- På nettet er det ingen grenser, mobberen ser ikke reaksjonen eller gråten til den som blir mobbet og blir derfor ikke stoppet av dette. Mobbing på nett foregår anonymt, og det oppleves som mer sårbart av den som blir mobbet, sier han.

Jenter mest utsatt

Mobiltelefon og barn

Tilgangen til nettet er stor: Tall fra Medietilsynet viser at snittalderen for å få sin første mobiltelefon er 8 år. 83 prosent av barn mellom 9 og 16 år har sin egen smart-telefon og mange barn har egne nettbrett.

Forskning viser at jenter oftere blir utsatt for nettmobbing, og at jenter oftest mobber på nett. Såkalte populære jenter mobbes oftere på nett enn ved tradisjonell mobbing, siden mobberne på nettet kan være anonyme.

- Vi vet også at lite av denne mobbingen varsles. Bare en av tre sier fra til en voksen. Det er trolig fordi digital mobbing er knyttet til skam. Mobbingen på nett er gjerne knyttet til utseende, skoleflinkhet og om antall "likes". Det er veldig sårbart å bli utsatt for dette, sier Thorshaug.

Som annen mobbing fører den digitale mobbingen til psykiske vansker hos den enkelte. Livet på internett kan i tillegg føre til enormt mye stress: Hvor mange er det som liker bildet jeg legger ut, og hvem er det som liker det? Hva betyr det at noen ikke liker det?

Hva kan vi gjøre?

Så hva gjør man når man skjønner at barn blir utsatt for mobbing eller utestengelse på nettet?

- Vi er nødt til å ta denne kampen, sier Thorshaug, og mener det er to hovedstrategier å følge - begge handler om holdninger og foreldrerollen.

- De voksne må skaffe seg den kunnskapen som trengs, de må kjenne til de sosiale mediene som barna bruker. Deretter må foreldrene begynne å bry seg med hva som foregår der.

Han forteller at den mest sårbare gruppen for netthets og mobbing er i alderen 10 til 12 år. I disse årene er man på søken og på vei til å bli ungdommer. 14-15 åringer er mer erfarne og har vært gjennom dette selv - men er mer reflekterte.

- Ungdom på 14 og 15 år kan brukes som rollemodeller og forbilder, komme inn i klasserommet og bygge gode holdninger. Det er det mange 14 og 15-åringer som har, sier han.

- Vi er nødt til å synliggjøre all "skiten" som er på nett, og avvise det. Når barn oppdager ubehageligheter på nettet, må de snakke med en voksen – men da må relasjonen til den voksne være bygd på forhånd. Med å skape gode relasjoner til barna våre, er det lettere å stå i krigen når den kommer, sier han.

Nettmobbing versus tradisjonell mobbing

Hvorfor er nettmobbing annerledes enn tradisjonell mobbing? Redd Barna oppsummerer forskjellene slik:

Når mobbingen går over på nett eller mobil kan dette gjøre mobbingen verre for personen som opplever mobbingen på grunn av:

  • Avstand: Partene står ikke ansikt til ansikt som i ”tradisjonelle” mobbesituasjoner. Uten kroppsspråk, toneleie osv. går mye av kommunikasjonen tapt. Det gjør at det som kommuniseres, kan misforstås og virke ekstra brutalt.
  • Ikke noe pusterom: Veldig mange barn og unge er konstant på nett og mobil. Logger de seg av, lukker de seg ute fra det sosiale fellesskapet. Er man konstant er på nett, kan mobbingen foregå hvor som helst og når som helst, og personen får ikke noe fristed.
  • Full offentlighet: På Internett og mobil blir meldingene og bildene ofte publisert i full offentlighet - alle kan se dem. Personen som blir mobbet, blir derfor ekstra sårbar, og deres sårbarhet blir fullt synlig for alle. Offerets posisjon i gruppen offentliggjøres i f.eks. gjestebøker eller avstemninger på nettet. Mobbingen kan oppleves ekstra skremmende fordi det kan være vanskelig å finne ut av hvem som står bak.
  • Utenfor de voksnes synsfelt: Mobbing som foregår på nett og mobil, er i mange tilfeller usynlig for de voksne og derfor vanskeligere å stoppe. Mange barn og unge snakker ikke med foreldrene eller lærerne om mobbingen fordi de tror at deres innblanding kan gjøre mobbingen verre, og de snakker først om det når problemet er blitt veldig stort.
  • Organisert mobbing: Noen ganger organiseres mobbingen ved bruk av chat, gjestebok og mobil med meldinger fra forskjellige avsendere, men med samme truende innhold. En annen form for organisert mobbing er såkalte hatsider, der det legges ut bilder av personen i situasjoner som ikke er ment at alle skal se (for eksempel fra dusjen eller i garderoben etter gymtimene på skolen) med sårende eller sjikanerende kommentarer om offeret.
  • Seksuell trakassering: Seksualitet, identitet og kropp er sårbare temaer, særlig for tenåringer. Disse blir også ofte temaer for mobbingen. En 13-årig jente opplevde for eksempel at det plutselig sto i profilteksten hennes på en nettside: ”jeg liker eldre menn”. Jenter kan oppleve å bli kalt ”hore”, ”felles” eller andre nedsettende kommentarer om kjønn og kropp. Guttene kan få meldinger som ”homo” og ”soper”.