Nyhetsartikkel

Kan mye stress midt i livet føre til demens?

Mye stress midt i livet øker risikoen for at kvinner utvikler demens. Det viser en ny studie publisert i BMJ Open.

Demens er en fellesbetegnelse på flere beslektede tilstander som er forsåket av gradvis økende svinn av nerveceller, og fører til tap av funksjoner som hører hjernen til. På grunn av dette utvikles de typiske kjennetegnene med reduserte kognitive funksjoner, svekket kontroll over følelseslivet og etter hvert sviktende funksjonsevne.

I denne studien, som nylig er publisert i BMJ Open, deltok 800 svenske kvinner. Kvinnene gjennomgikk en rekke tester og undersøkelser da de var i slutten av 30-årene, 40-årene og 50-årene. Deretter ble de fulgt opp med jevne mellomrom de neste fire tiårene.

Ved starten av studien forklarte en av fire kvinner at de hadde opplevd èn stor stressende hendelse, som skilsmisse, arbeidsledighet, sykdom i familien eller dødsfall. Like mange hadde opplevd to stressende hendelser, mens en av fem hadde opplevd minst tre.

Les også: Kvinner som stresser seg syke

Symptomer på stress ble målt ved hjelp av standardiserte spørsmål. Mens demens ble diagnostisert ved hjelp av blant annet nevropsykiatriske undersøkelser, intervjuer av kvinnene og sykehushistorier. Dette ble målt og registrert gjennom hele studieperioden.

Under oppfølging døde 425 av kvinnene, og 153 utviklet demens.

Les også: Dette er demens

Skadelige stresshormoner

Forfatterne skriver i innledningen av studien at milde psykososiale stressfaktorer er vanlig og kan anses som en del av hverdagslivet. Men det har vært uklart hvordan disse stressfaktorene påvirker mennesker på lang sikt. Forskerne skriver at så vidt de vet, er ikke dette undersøkt tidligere.

Det viste seg at kvinnene som opplevde stress i forbindelse med skilsmisse eller dødsfall hadde større risiko for å utvikle alzheimers ti år senere. Risikoen økte jo mer stressende hendelsen var.

Se en animasjon av Alzheimers sykdom her

Ifølge BBC News forklarer forfatterne funnene med at stresshormonene kan utløse skadelige forandringer i hjernen. Stresshormoner kan føre til en rekke endringer i kroppen og påvirke blant annet blodtrykk og blodsukkerkontroll. Nivåene av stresshormoner kan fortsatt være høyt mange år etter en traumatisk hendelse.

Simon Ridley ved Alzheimers Research i Storbritannia har kommentert denne studien til BBC. Han sier at det er vanskelig å konkludere ut fra denne studien om stressopplevelsene har vært en medvirkende årsak til utviklingen av demens, eller om det har eksistert andre underliggende risikofaktor i denne gruppen av kvinner - eller om koblingen rett og slett skyldes helt andre faktorer.

- Vi vet at risikofaktorer for demens er sammensatt. Både alder, genetikk og miljø kan spille en rolle. Undersøkelser viser at den beste måten å redusere risikoen for demens på er å ha et balansert kosthold, mosjonere regelmessig, ikke røyke og holde blodtrykket og kolesterolet i sjakk. Hvis du føler deg stresset eller bekymret for helsen din generelt, bør du snakke om dette med fastlegen din, sier han til BBC.

Les også: Psykologisk stress og sykdom

Ønsker mer forskning

Forskerne skriver i sin konklusjon at selv om studien viser at vanlige psykososiale stressfaktorer kan ha alvorlige og langvarige fysiologiske og psykologiske konsekvenser, trengs det flere studier for å bekrefte disse resultatene.

Forskerne ønsker seg også studier som kan undersøke om stressmestring og atferdsterapi bør iverksettes hos personer som har opplevd store stressende hendelser.

Les også: Hvorfor blir noe demente?

Kilder

Referanser

  1. Johansson L, Guo X, et.al. Common psychosocial stressors in middle-aged women related to longstanding distress and increased risk of Alzheimer's disease: a 38-year longitudinal population study . BMJ Open 2013.