Nyhetsartikkel

Nettdating og overgrep blant tenåringer

Ungdom som blir utsatt for misbruk ved nettdating, er mer utsatt for misbruk i forholdene de har i den virkelige verden. De har også høyere andel seksuell risikoatferd.

Temaside om Korona
Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Dette ifølge en studie som ble forhåndspublisert i tidsskriftet Pediatrics i november 20141.

Deltagerne var ungdom i 14-19 års alder som oppsøkte skolebaserte helsesentre i California i 2012. Totalt deltok 771 jenter og 240 gutter i studien.

41 prosent opplevde misbruk

41 prosent av deltagerne oppga at de hadde opplevd misbruk knyttet til nettdating. Denne type misbruk involverer bruk av teknologi til å kontrollere, trakassere, true og forfølge en annen i kontekst av et forhold. Slike overgrep blir beskrevet som en voksende utfordring for dagens unge.

Denne typen misbruk var mer vanlig blant jenter enn blant gutter (44 prosent vs 31 prosent). Det var forbundet med høyere andel fysisk og seksuelt misbruk og seksuelle overgrep. I tillegg øker det risikoen for å ikke bruke prevensjon og dermed også for graviditet.

Et relatert folkehelseproblem er mishandling i et parforhold, altså fysisk, seksuelt eller psykologisk misbruk. Dette er utbredt og forbundet med en rekke helseproblemer. Selv om teknologi utvider muligheter for læring og positiv interaksjon mellom ungdom, er skjæringspunktet mellom teknologi og usunn atferd innen dating som ble undersøkt i denne studien, en klar utfordring for de som driver helsefremmende arbeid for ungdom.

Bør tilby strategier

For helsepersonell som jobber med ungdom, kan spørsmål knyttet til overgrep ved nattdating, identifisere unge som har høyere risiko for å bli utsatt for misbruk også i et vanlig parforhold. Forfatterne påpeker at det er viktig at helsepersonell kjenner til denne sammenhengen. Å lære ungdom hva misbruk innen nettdating innebærer, og tilby dem strategier som kan hjelpe dem å håndtere teknologi for å redusere risikoen for slikt misbruk, kan være nyttige tilskudd til helsesentre for ungdom.

Forfatterne bak studien understreker at det er behov for flere studier på dette området. Der bør det også inngå større andel gutter og transseksuelle.

Tidligere studier har også vist at det er et overlapp mellom misbruk via nettdating, og fysisk og seksuelt misbruk innen parforhold hos unge.

Kilder

Referanser

  1. Dick RN, McCauley HL, Jones KA, Tancredi DJ,Goldstein S, Blackburn S, Monasterio E, James L, Silverman JG, Miller E. Cyber Dating Abuse Among Teens Using School-Based Health Centers. Pediatrics 2014. pediatrics.aappublications.org