Nyhetsartikkel

Ny stor studie bekrefter effekten av antidepressiva

Antidepressiva er effektiv mot depresjon. Det viser en stor studie publisert i the Lancet som dermed fjerner tvilen rundt effekten av det kontroversielle legemiddelet.

Antidepressiva er en av flere behandlinger for depresjon. 

Dette er legemidler som antas å påvirke mengden av kjemiske budbringere i hjernen, og kan motvirke den kjemiske ubalansen som finnes hos en som sliter med depresjon. 

Effekten av antidepressiva har vært gjenstand for mye diskusjon, og legemidlene blir ansett som kontroversielle. Ifølge forfatterne bak studien har det vært en langvarig debatt og bekymring rundt effekten av antidepressiva. De skriver også at det er mangel på kunnskap om hvordan antidepresiva fungerer. 

Les også: Dette er antidepressive legemidler

En studie publisert i the Lancet i februar 20181, har undersøkt om antidepressiva har effekt utover placebo. Britiske, japanske og amerikanske forskere samlet 522 vitenskapelige studier som har undersøkt effekten av antidepressiva ved moderat til alvorlig depresjon blant 116.477 forsøkspersoner.

Les hele studien i the Lancet her

- Et endelig svar

Analysen av de utvalgte studiene viste at vanlige antidepressiva var alle mer effektive for å redusere symptomer på akutt depresjon enn placebo.

Andrea Cipriani ved Oxfords universitet ledet studien og sier til BBC: "Denne studien er det endelige svaret på en langvarig kontrovers om hvorvidt antidepressiva fungerer for depresjon".

For de fleste antidepressiva var det like sannsynlig at folk sluttet med legemiddelet - som at de sluttet med placebo.

Les også: Depresjon - symptomer og tegn

Metaanalyse

Studien er en systematisk gjennomgang og metaanalyse av dobbeltblindede randomiserte kontrollerte studier som vurderte antidepressiva for voksne med depresjon opp mot enten placebo eller et annet antidepressivt middel. De fokuserte på såkalte andregenerasjons antidepressiva, der fluoksetin (Prozac) er det mest kjente. De inkluderte forsøk fram til januar 2016.

Forskerne skrive at antidepressiva brukes rutinemessig over hele verden til behandling av alvorlige depressive lidelser - og at dette er en av de største globale helseutfordringene vi har. I den vitenskapelige litteraturen er det imidlertid mye debatt rundt effekten av disse medisinene. Forskerne mener det er nødvendig med en systematisk gjennomgang og en analyse av forskningen som er gjort på området.

Les også: Antidepressiva nedtrappingssyndrom

Alle 21 antidepressiva som var inkludert i studien viste seg å være mer effektivt enn placebo, men effekten varierte mellom legemidlene.

Eksempler på antidepressiva som hadde best effekt og lavest frafall var: 

  • escitalopram (SSRI)
  • paroksetin (SSRI)
  • sertralin (SSRI)
  • mirtazapine

Les mer om SSRI og SNRI her 

Kilder

Referanser

  1. Cipriani A, Furukawa TA, Salanti G, et al.. Comparative efficacy and acceptability of 21 antidepressant drugs for the acute treatment of adults with major depressive disorder: a systematic review and network meta-analysis. The Lancet 2018. doi.org
  2. Anti-depressants: Major study finds they work, Alex Therrien www.bbc.com